(Länsiväylä 10.-11.3.2012) Länsimetron valmistuessa bussiliikenteen painopiste muuttuu Etelä-Espoossa liityntäliikenteeksi. Useiden linjojen pääteasema tulee olemaan jokin uusista metroasemista. Muutos antaa mahdollisuuden miettiä myös liityntäliikennettä uudelleen. Länsimetro ja rantarata kulkevat vain viiden kilometrin etäisyydellä toisistaan. Kokeilun arvoinen liityntäliikennemuoto olisi luoda… Read More

(Helsingin Sanomat 31.1.2012) HSL eli Helsingin seudun liikenne esitteli suunnitelmansa joukkoliikenteen uudesta vyöhykemallista. Harkittavana on kolme vaihtoehtoa pääkaupunkiseudun vyöhykerajoiksi. Kuntarajojen sijaan matkan hinta määräytyisi matkan pituuden mukaan. Kehämäisesti levittäytyvien vyöhykkeiden keskipiste olisi Helsingin keskusta. Uudistuksessa on monia hyviä… Read More

(23.8.2012) Espoon Vihreät: Histan kaava kaatui KHO:ssa – Uuden kaupunginosan rakentaminen edellyttää toimivaa joukkoliikennettä. – Histan osayleiskaavan kaatuminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa osoittaa, että Espoon  edellytetään rakentavan olemassa olevien joukkoliikenneyhteyksien lähelle, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo. Vihreät… Read More

Valtuustossa keskusteltiin tänään reilu kolme tuntia vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman kehyksestä. Kiihkein vääntö kohdistui rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron nostoon. Kaupunginhallituksessa vihreiden ja demareiden esitys veron nostosta Helsingin tasolle (1,65->1,8) kaatui niukasti puheenjohtajan (kok.) äänellä. Valtuustossa vastaava esitys kaatui äänin 29-34. On uskomatonta, ettei Espoossa haluta käyttää näinkään lievää keppiä, jotta olemassa olevan infran

Edullisempaa joukkoliikennettä

Tuhannet espoolaisia pääsevät edullisemmilla lipuilla, kun Sirpa Hertell ehdotuksen pohjalta HSL:n uuden taksa- ja lippujärjestelmän B-vyöhykettä laajennettiin lähes Espoon keskukseen saakka. Kuvassa alkuperäinen ehdotus on punaisella ja vihreiden esityksestä tullut muutos vihreällä. Muutos tulee voimaan 2014. Sirpa Hertellin… Read More

(Helsingin Sanomat 13.4.2011) Helsingin Sanomat uutisoi Espoon Suurpellon alueen rakentumisesta (HS 5.4.2011). Monipuolisen asumista ja työpaikkoja uudella tavalla yhdistävän alueen sijaan Suurpelto on liukumassa kohden tavanomaisempaa asuinaluetta, jossa pääpaino on asumisessa ja liikkuminen hoidetaan autoillen. Suurpellon ongelma on,… Read More

(Helsingin Sanomat 20.8.2010) HS uutisoi 17.8. Itämetron suunnittelun etenemisestä. Havainnekuvassa metrolinjaa oli jatkettu lännessä Matinkylään ja idässä Sipoon Majvikiin. Kuvasta puuttui kokonaan jo pitkälle suunniteltu länsimetron jatko Matinkylästä Kivenlahteen. On hyvä, että Helsinki suunnittelee itäsuunnan laajenemista raiteiden varaan…. Read More

(Länsiväylä 17.3.2010) Metron myötä Etelä-Espooseen on tulossa viisi metroasemaa. Myöhemmin metron jatkaessa Kivenlahteen asti asemia tullee vielä toiset viisi lisää. Asemien liityntäpysäköintiä suunniteltaessa tulee erityisesti huomioida polkupyöräily. Kunkin aseman yhteyteen olisi syytä rakentaa isot katetut pyöräparkit joka suunnasta… Read More

(Helsingin Sanomat 9.2.2010) Vuodenvaihteessa aloittanut uusi Helsingin seudun liikelaitos on paljon vartijana. Koko pääkaupunkiseudun joukkoliikenne on samoissa käsissä ja kuntien sisäinen ja seutuliikenne saadaan toivottavasti toimimaan aiempaa peremmin. Yhden seutuliikenteeseen liittyvän kummallisuuden uusi HSL voisi ensitöikseen korjata. Vuonna… Read More

(Länsiväylä 3.2.2010) Varavaltuutettu Mia Kaukinen (kok) kommentoi kirjoitustamme kauppakeskusten sijoittelusta ja eritoten Lommilasta todeten muun muassa että ajatuksemme ”peilaavat enemmän tähän päivään kuin tulevaisuuteen.” Nykypäivä asettaa valitettavasti rajoituksia tulevalle, ja kaupunkirakenne muuttuu varsin hitaasti. Suuret kaupunkirakenteelliset linjaukset kannattaa… Read More