Valtuusto valitsi kaupunginhallitukselle uuden puheenjohtajan, hyväksyi Lommilan kiistellyn kauppakeskuskaavan ja keskusteli pitkään poikkihallinnollisista kehitysohjelmista

Keskustelussa mukana mm. Hornetit, Isis ja yllätysvieraana itse Vladimir Putin. Kaupunginvaltuuston ylimääräisen kokouksen pääaiheena oli Länsimetron jatkon rahoitus eli Länsimetro Oy:n rakentamistyötä varten tarvitsemien lainojen takaamisesta. Helmikuussa valtuusto teki rakentamisesta jo periaatepäätöksen, mutta nyt päätettiin rahoituksesta eli käytiin… Read More

Kaupunginhallituksen syyskausi alkaa maanantaina. Ensimmäisen kokouksen lista on melko kevyt. Alla asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Lainan myöntäminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos anoo Espoon kaupungilta 370 000 euron suuruista lainaa ensihoitopalvelujen käynnistämiseksi Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella. Jotta toiminnan käynnistäminen heti 2015 alussa olisi mahdollista, täytyy Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tehdä kalustehankintoja jo vuoden 2014 aikana. Hankintoja varten ei ole budjetoitu rahaa eikä kuluja sairaanhoitopiiriltä voida laskuttaa ennen sopimuksen voimaantuloa vuonna 2015. Yhteistoimintasopimus on voimassa 1.1.2015 – 31.1.2017, jonka aikana laina lyhennetään. – Korvauksen maksaminen vahinkorahastosta Tilakeskus-liikelaitoksen korvaushakemuksen mukaan Tilakeskus-liikelaitos hakee…

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 11.8. kesäkuussa pöydälle jätettyä Högnäsin asemakaavaehdotusta. Vihreiden mielestä kaava tulee palauttaa uudelleenvalmisteluun, koska alueen kulttuuri-, luonto- ja maisema-arvoja ei ole riittävästi huomioitu. – Viranomaislausunnoissa ja Natura-arviossa korostetaan asukasmäärän merkittävää vähentämistä sekä riittäviä suojavyöhykkeitä, jotta suojelualueen… Read More

Kävimme eilen kaupunkisuunnittelulautakunnan vpj. Kirsi Louhelaisen kanssa tutustumassa Högnäsin kaava-alueeseen. Kaava jäi kaupunginhallituksessa kesäkuussa pöydälle ja päätöksiä tehtäneen 11.8. kokouksessa. Högnäs sijaitsee Bodominjärven ja Matalajärven välisellä kannaksella. Se on vanhaa loma-asunto- ja omakotialuetta. Pysyviä asukkaita on noin 40. Suunniteltu pientalokaava yli kymmenkertaistaisi asukasmäärän noin 500 asukkaaseen. Espoon pohjoisosien yleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi ympäristöksi. Matalajärven Natura-alue on nykyisin osa Nuuksion kansallispuistoa. Högnäsin kannas on luonnoltaan rehevä, rikas, herkkä ja uniikki. Paljon tammia ja muita jalopuita sekä pähkinäpensaslehtoja. Esitetty rakentamismäärä tuhoaisi alueen ominaispiirteet ja luontoarvot…

Helsingin Sanomat 13.4.2014 Helsingin sanomat uutisoi 12.4. että Espoosta on tullut liian kallis tavallisille asujille. Esimerkkinä oli muutaman hulppea omakotitalo meren rannassa. Tämä ei ole koko totuus. Myös edullisempia asuntoja on tarjolla, jos vaatimustasona ei ole oma uima-allas tai katettu venesatama. Asumisen korkea hinta on todellinen ongelma pääkaupunkiseudulla. Ratkaisuja etsitään Espoossa asunto-ohjelmalla, joka valtuuston on määrä hyväksyä maanantaina. Olennaista on riittävä kohtuuhintaisten tonttien tarjonta sekä kustannuksia nostavien määräysten välttäminen kaavoituksessa. Mari Vaattovaara kehotti Espoota erikoistumaan ja kysyi, miksei Espoo voisi tehdä enemmän kaupunkipientaloja. Olen tästä samaa mieltä, ja…

Espoon kaupunginvaltuuston vuoden 2014 ensimmäinen kokous alkoi juhlavasti uuden puheenjohtajiston valinnalla ja kukitusseremonialla. Vuonna 2014 valtuuston puheenjohtajana toimii Markus Torkki (Kok.), valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana Sirpa Hertell (Vihr.) ja toisena varapuheenjohtajana Maria Guzenina-Richardsson (SDP). Puheenjohtajiston valinnan jälkeen kokous keskeytettiin… Read More

Vihreän valtuustoryhmän mielestä Kalajärvenkallioiden rakentaminen on syytä arvioida uudelleen, koska nykyinen kaavaehdotus uhkaa Kalajärven tilaa, tulee kaupungille kalliiksi ja kompastuisi hyvin todennäköisesti valitusprosessiin. Kalajärvenkallioiden rakentaminen kolminkertaistaisi asukasmäärän pienen ja matalan järven valuma-alueella ja heikentäisi näin järven tilaa. –… Read More

Espoon Vihreät vaativat lisää opiskelija-asuntoja Espooseen. Kaupungin on mahdollistettava vähintään yhden uuden opiskelija-asuntohankkeen käynnistyminen vuosittain. Toimiva opiskelija-asuminen on edellytys koko metropolialueen kilpailukyvylle. Aalto-yliopiston Otaniemeen keskittyvä kampus sekä Laurean aikomukset vähentää toimipaikkoja kehyskunnissa tuovat entistä enemmän opiskelijoita Espooseen. Esimerkiksi… Read More

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 17.6.2013 teknisen toimen johtaja Olavi Loukon saamaa hovioikeuden tuomiota lahjusrikkomuksesta. Pitkän keskustelun jälkeen kaupunginhallitus totesi yksimielisesti palaavansa asiaan, kun päätös on saanut lainvoiman. Korostimme keskustelussa, että kaupunginhallitukselle on tuolloin valmisteltava oikeudellinen arvio erilaisista toimintavaihtoehdoista. Kaupunginhallituksella… Read More