Kaupunginhallituksessa tänään valtaosa päätettiin esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä. Alla ne asiat, joista on raportoitavaa. – Valtuustoaloite kaupungin poliittisille nuorisojärjestöille antamasta tuesta (Kv-asia) Perussuomalaiset esittivät asian palauttamista evästyksellä, ettei tukia jatkossa myönnettäisi poliittisille nuorisojärjestöille. Jäivät esityksensä kanssa yksin. Valtuustossa sitten puhetta riittää. – Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle, Virastokeskus, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 610501 sekä asemakaavan määrääminen osittain voimaan ELY-keskus siis valittanut siitä, että kaupungintaloa ei ole asemakaavassa merkitty suojelumerkinnällä. Olin samaa mieltä kaupunginhallituksessa ja valtuustossa, enkä siksi voinut yhtyä kaupungin lausuntoon. Käytiin pitkä ja turhauttavakin keskustelu siitä,…

Maanantaina kaupunginhallituksessa vaihteeksi lyhyempi lista. Käydään läpi tilinpäätöksen ennakkotieto, hyväksytään Tapiolan keskuksen kaavasta toinen pala ja annetaan hallinto-oikeudelle lausunto kaupungintalon suojelematta jättämistä koskevaan valitukseen. Asiat avattuna alla, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien seuranta II / 2014 (Kv-asia) Seuraavat projektit ja toimenpiteet ovat olleet vuoden 2014 keskeisimpiä tuloksia ohjelmissa: Elinvoimaa ikääntyville -ohjelma Viikoittaiset kauppakeskuskävelyt ovat käynnistyneet hyvin ja tavoittaneet ikääntyviä. Kävelijät ovat tutustuneet toisiinsa ja jotkut heistä ovat ystävystyneet kävelyn ohessa. Kestävän kehityksen ohjelma Syksyllä 2014 nykyiset ilmastotoimet arvioitiin kustannusvaikuttavuuden perusteella ja tätä tietoa hyödynnetään kevään aikana…

Talousarvioneuvotteluissa löytyi sopu, joten valtuusto päätti yksimielisesti pitää tuloveroprosentin ennallaan (18 %) ja korotti kiinteistöveroa uuteen valtion määrittämään alarajaan. Hyväksyimme virastokeskuksen kaavan, joka vie Espoon keskusta harppauksen eteenpäin. Kaupungintaloa ei suojeltu, talon kohtalosta päätetään myöhemmin. Oma kantani ei kaupunginhallitusvaiheen jälkeen … Continue reading

Eilen kaupunginhallituksessa oli kaksi isoa asiaa: Suomenojan satamasotkut ja kaupungintalon kaava. Talousarvio ja veroprosentti jätettiin neuvotteluja varten pöydälle. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Tässä asiat, jotka eivät menneet esityksen mukaan: – Valtuustoaloite Viherlaaksossa sijaitsevan Wikbergin korjaamon säilyttämiseksi (Kv-asia) Perussuomalaiset esittivät asian palauttamista niin, että rakennus säilytettäisiin. Palautus hävisi äänin 11-4. Kun Wikbergin korjaamoa käsiteltiin kaupunginhallituksessa edellisen kerran, olin korjaamon säilyttämisen selvittämisen kannalla. Nyt on tehty selvitys, ja sen mukaan rakennus on huonon kuntonsa johdosta korjaamiskelvoton ja purkukuntoinen. Päädyimme siihen, että säilyttäminen tässä vaiheessa on liian myöhäistä. – Virastokeskus, asemakaavan…

Kaupunginhallitus istui kolme ja puoli tuntia kokouksessa ja samaan syssyyn puolitoista tuntia iltakoulun merkeissä. Päivän polttavat aiheet olivat sisäisen tarkastuksen raportti ja muu selvitys Suomenojan satamasta, kaupungintalo sekä iltakoulussa liikelaitosmalli ja henkilöstösopimus. Suomenojan vyyhti alkaa pikkuhiljaa aueta, vaikka paljon kysymyksiä … Continue reading

Tässä ensi maanantain kaupunginhallitusasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Talousarvio jää neuvotteluja varten pöydälle. Espoon keskuksessa päästään vihdoin kehittämään radan pohjoispuolta, kun kaupungintalokaava lähestyy maalia. Suomenojan sataman sotkuista saadaan taas vähän enemmän selkoa. Ja kokouksen jälkeen paneudutaan iltakoulussa liikelaitosmallin kehittämisvaihtoehtoihin. – Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain Kv-asia) Ensin vähän lukuja: Vuoden 2015 vuosikatteen arvioidaan jäävän 101 milj. euron tasolle. Vuonna 2016 vuosikatteen arvioidaan olevan 114 milj. euroa. Tavoitteeksi asetettu 180 milj. euron taso on vielä kaukana. Siihen pääseminen edellyttää, että valtion rakennepoliittisessa ohjelmassa luvatut palvelukevennykset toteutetaan,…

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen 2.10.2014 puheenjohti poikkeuksellisesti varapuheenjohtaja Kirsi Louhelainen. Vihreistä muuten paikalla Henna Partanen (Risto Nevanlinnan varajäsenenä) sekä Tiina Elo kaupunginhallituksen valvojana.     1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen    2 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen    3 Klovinportti, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan… Read More

Valtuusto keskusteli tänään jälleen kerran kaupungintalon kohtalosta, kun listalla oli taas yksi asiaa koskeva valtuustoaloite. Myös Hesarin uutisointi lienee kirvoittanut keskustelua, vaikkei päätöksiä tehtykään. Käytin puheenvuoron, jossa painotin, että kaupungintalon kohtalo on ratkaistava huolellisen valmistelun pohjalta kaavoituksen yhteydessä. 19.4.2010 valtuusto päätti kaupungintalon purkamisesta äänin 42-24. Tuon päätöksen valmistelu on kyseenalaistettu moneen kertaan ja hyvästä syystä. Valmistelu lähti selkeästi purkamisen ehdoilla. Siksi nyt on tärkeää, että päätöksenteon pohjaksi valmistellaan sekä säilyttävä että purkava vaihtoehto siten, että ne ovat toteutuskelpoisia ja niiden vaikutukset ja kustannukset on kokonaisvaltaisesti arvioitu. Tätä valmistelutyötä…

Brutalismin muistomerkki

Aamun Hesarissa odotti yllätys. Espoon kaupunginvaltuuston syksyn ykkösasiaksi oli nostettu kaupungintalon kohtalo. Toivon todella, että se ei ole syksymme tärkein kysymys. Aihe ei lukeudu syihin, joiden vuoksi olen itse mukana politiikassa. Myönnän, että kyseinen tönö ei ole kovin merkittävä osa … Continue reading

Tässä kevätkauden viimeisen tila- ja asuntojaoston asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Investointiohjelmaan palataan elokuussa. – Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Kuullaan seuraavat selostukset: – Epoon sairaalan tilanne Olen pyytänyt tästä jaostolle infoa, koska on kyse merkittävästä investoinnista. Olemme kiinnostuneita ainakin rakentamisen laadusta, aikataulusta ja budjetin pitävyydestä. – Siirtokelpoisten tilojen tilanne: valmistelu, arvioidut aikataulut ja mitoitus Jatkossa koulukorjaushankkeista raportoidaan säännöllisesti kuukausittain kouluille ja saamme tilannekatsauksen myös jokaiseen jaoston kokoukseen. Hyvä niin! Tilannekatsaus löytyy esityslistan liitteenä. Jatkossa näihin olisi hyvä lisätä myös selostus varsinaisten peruskorjausten etenemisestä. Käynnissä…