Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee tänään kokouksessaan ensi vuoden talousarviota. Valtuuston hyväksymä kehys ei pidä sisällään edes kaikkia toimialan pakollisia menoja. – Lautakunnalle esitettävä talousarvio tarkoittaisi henkilökunnan vähentämistä, eli opetuksen tason laskua. Sitä emme voi hyväksyä. Espoo on… Read More

(Helsingin Sanomat 30.7.2012) Hyvinvoinnin kannalta avainasemassa ovat harrastukset eli se, minkä itse kokee mielekkääksi toiminnaksi työajan ulkopuolella. Vapaa-ajasta nauttimista ei pitäisi nähdä pelkästään töissä käyvän etuoikeutena vaan koko yhteiskuntaa hyödyntävänä voimavarana. Toisen harrastus on samalla toisen liiketoiminta, ja… Read More

(10.6.2012) Espoon vihreät ehdottavat, että Espoon kaikkiin kaupunginosiin perustetaan asukkaiden ja järjestöjen käytössä olevia tiloja. Tilat voivat olla esimerkiksi kirjaston tai koulun yhteydessä ja niiden käytön tulee olla maksutonta. – Esimerkiksi kirjastot tarjoavat tiloja jo nyt yhdistysten käyttöön… Read More

(Länsiväylä 24.10.2009) Valtaosa tukea tarvitsevista ikäihmisistä tai vammaisista asuu kotonaan. Monia heistä hoitaa omahoitaja: puoliso, lapsi, vanhempi tai joku muu läheinen. Noin 30 000 suomalaista saa omaishoidon tukea. Vuonna 2007 vanhusten omaishoidontukea sai 367 espoolaista perhettä ja vammaisten… Read More

(Helsingin Sanomat 29.5.2008) Taru ja Juha Päällysaho (HS 26.5.) tarttuivat oikeaan asiaan kun vaativat asiallisia oloja kouluihin. Terveydenhoitajien tulisi seurata sairastavuutta ja etsiä syitä silloin kun se selvästi ylittää tavanomaisen. Terveydenhoitajien hätähuutokaan ei auta mitään jolleivät kuntien peruskorjausohjelmista… Read More

(Länsiväylä 4.4.2008) Viime vuosina Espoon kirjastopalvelujen kehittämisen painopiste on ollut aluekirjastojen rakentamisessa. Leppävaaraan ja Matinkylään on rakennettu uudet aluekirjastot, Espoon keskuksen uusi aluekirjasto on rakenteilla ja Espoonlahden aluekirjasto on suunnitteilla. Aluekirjastojen lisäksi Espoossa on 11 lähikirjastoa. Lähikirjastot voi… Read More

Työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä jääneiden alle 30-vuotiaiden määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti. Tässä joitakin ajatuksiani lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä Espoossa:

PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ

(Länsiväylä 9.3.2011) Viime syksynä tuli voimaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoa koskeva palvelusetelilaki. Kunnat päättävät siitä, otetaanko kunnassa palveluseteli käyttöön vai ei. Niin ikään kunnat tekevät valinnan siitä, missä…

(Länsiväylä 9.3.2011) Viime syksynä tuli voimaan sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoa koskeva palvelusetelilaki. Kunnat päättävät siitä, otetaanko kunnassa palveluseteli käyttöön vai ei. Niin ikään kunnat tekevät valinnan siitä, missä…

Ajankohtainen kakkonen ja Helsingin Sanomat ovat uutisoineet järkyttävistä työntekijöihin kohdistuneista väärinkäytöksistä ja ihmisoikeusloukkauksista siivousalan yrityksissä. Työntekijät eivät ole saaneet kelvollista palkkaa,työajoista ei ole piitattu ja naisia on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Näiden yrityksen siivoojia on työskennellyt myös espoolaisissa kouluissa.