Espoon kaupunginvaltuusto käsitteli tänään kahta toisiaan sivuavaa asiaa: metropolihallintoa ja pääkaupunkiseudun kuntaliitosta. Kuntaliitoksesta tulisi mielestäni järjestää sitova kansanäänestys. Vahva metropolihallinto olisi mielestäni ensisijainen vaihtoehto seudun ongelmien ratkaisemiseksi, mutta sellaista emme näytä saavan ja jokin ratkaisu tarvitaan. Siksi äänestin… Read More

Tänään kaupunginhallituksessa tehtiin espoolaisittain parempaa metropolia. Yli 20 esityksen äänestysrumban tuloksena lausuntoon metropolihallintolaista tehtiin yksi muutos: Kaupunginhallituksen enemmistö kannatta vaaleilla valittua metropolihallintoa.  Suoria vaaleja kannattivat lisäksemme demarit, perussuomalaiset ja rkp. Vuosien väännön jälkeen tämä tuntui merkittävältä saavutukselta. Toivottavasti valtuuston enemmistö on viikon päästä samoilla linjoilla. Muut esityksemme vahvemman metropolin ja ympäristöhallinnon (= ely-keskusten) aseman säilyttämiseksi kaatuivat, mutta teemme ne uudestaan valtuustossa. Tässä muut päätökset, jotka poikkesivat esityksistä. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Kuntajaon muuttamisesta tehdyn esityksen hylkääminen (Kv-asia) (Pöydälle 12.1.2015) Meidän Saara esitti kansanäänestyksen järjestämistä kuntakohtaisina sitovina kaikissa…

Pääkaupunkiseudulle esitetään kuntaliitosta. Metropolikaupungiksi nimetyssä uudessa pääkaupungissa asuisi noin 1,2 miljoonaa asukasta ja se kattaisi nykyisista kaupungeista Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Sipoon sekä Tuusulan eteläosan. Suurkaupunkitasolla päätettäisiin talouden päälinjoista, hallinnosta, kilpailukyvyn edistämisestä, maankäytön suunnittelusta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaamisesta ja … Continue reading

Minulla oli valtuustoryhmän blogivuoro. Tämä teksti on siis julkaistu myös Espoon Vihreiden sivuilla. Reaaliaikaista kokousraportointia aina myös Twitterissä. Lokakuun kokouksen (20.10.) isoja asioita olivat kokouksen ulkopuolella kuultu metropolikaupunkiselvityksen esittely, poikkihallinnolliset kehitysohjelmat sekä Kirkkojärven palautusta koskeva valtuustoaloite. Jutun juurta niistä riittikin … Continue reading

Kaupunginhallitus kokoontui 25.8. käsittelemään mm. seurantaraporttia, kuntalakilausuntoa ja talouden kehystä. Vihreistä onnistumisista on aina ilo raportoida. Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2015 – 2017 taloussuunnitelman kehys (Kv-asia) On hienoa, että vaatimuksestamme kehyksestä käytiin ensimmäistä kertaa ryhmien väliset neuvottelut, ja vieläpä … Continue reading

Kevään vika kaupunginhallitus pidettiin 16.6.2014. Muun muassa jätimme Högnäsin hankalan kaavan pöydälle ja päätimme maankäytöstä ja kiinteistökaupoista Tapiolan keskuksessa ja Niittykummun metroasemalla. Kokouksessa tuotiin pöydälle ylimääräinen asia: erityinen kuntajakoselvitys. Kyse on siis ns. metropolikaupunki-selvityksestä, jossa on esitetty pääkaupunkiseudun (sekä Sipoon … Continue reading

Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Raportoin niiltä osin, kun kokouksessa tehtiin esityksestä poikkeavia päätöksiä tai käytiin kiinnostavaa keskustelua. – Vuoden 2014 huhtikuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Kehitys on huolestuttavaa: Verotulokehitys jää ennustetusta ja samaan aikaan riskit toimeentulotuen ja erikoissairaanhoidon budjettien ylityksistä näyttävät realisoituvan. Paljon keskusteltiin työllisyyden parantamisesta, jotta toimeentulotukimenot saataisiin alas. Tästä on valtuutettumme Susanna Rahkonen tehnyt aloitteen. Asia nostettiin vihreiden toimesta myös keskeiseksi tuottavuustoimenpiteeksi. Myös tarkastuslautakunta on kiinnittänyt siihen huomiota. – Lausunto metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista (Kv-asia) Lausuntoluonnoksesta pyydettiin etukäteen…

Tässä maanantaisen kokouksen asiat niiltä osin kun on lisättävää ennen kokousta kirjoittamaani. Kokouksen aluksi kuultiin selostus kaupungin sisäisestä valvonnasta. Sen tavoitteena on hallita riskejä sekä lisätä päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Keskeisessä asemassa on hyvä johtaminen, niin ylimmän virkamiesjohdon kuin luottamushenkilöiden. Tässä on meillä luottamushenkilöilläkin tehtävä ja vastuu. – Osallistuminen erityiseen kuntajakoselvitykseen (Kv-asia) Kyse on siis valtion määräämästä yhdeksän kunnan selvityksestä, jonka valtio asetti, kun Helsinki ja Vantaa eivät muuten löytäneet selvityskumppaneita. Espoon kannalta selvitys tuntuu turhalta, kun meillä on jo oma EKKV-selvityksemme ja lisäksi seudun yhteisiä asioita…

Huomisessa kaupunginhallituksessa isoimpina asioina osallistuminen erityiseen kuntajakoselvitykseen sekä Länsimetron jatko. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Osallistuminen erityiseen kuntajakoselvitykseen (Kv-asia) Kaupungin johto suhtautuu tähän selvitykseen yksiselitteisen kielteisesti. Kj. päätti tuoda asian valtuuston päätettäväksi, koska valtuusto on aiemmissa lausunnoissaan todennut ettei hyväksy pääkaupunkiseudun kaupunkien pakkoliitosta eikä pääkaupunkiseudun kuntaliitokseen tähtäävän kuntaliitosselvityksen käynnistämistä. Päätösesitys on, että Espoo osallistuu erityiseen kuntajakoselvitykseen, koska kuntalain mukaan on pakko. Edelleen esitetään, että valtuusto nimeää seurantaryhmään asemansa puolesta valtuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajiston ja kaupunginjohtajan. Lisäksi Espoon kaupunki edellyttää kattavan riskianalyysin laatimista selvitysvaiheessa yhdeksän kunnan yhdistämisestä. Ymmärrän kritiikin…

Ennakkoon pitkäksi uumoiltu kokous typistyikin puoleentoista tuntiin. Syynä se, että Tapiolan koulun väistötiloja koskeva evästyskeskustelu käytiin jo aamuneuvottelujen yhteydessä ja paljon keskustelua herättänyt Kalajärvenkallioiden kaava vedettiin listalta virheellisen valmistelun takia. – Tapiolan koulusta Lautakunnan keskiviikkoisen kokouksen jälkeen toimialajohtaja Sampo Suihko ilmoitti käyttävänsä otto-oikeutta, koska lautakunta ylitti toimivaltuutensa. Lautakunta päätti, että Tapiolan koululle järjestetään turvalliset ja…