Ensi maanantaina taas kaupunginhallitus. Onneksi kevyt lista tällä kertaa, sillä illalla on valtuustoryhmät ja pitkä lista käsiteltävänä siellä. Kaupunginhallituksen lista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Sivistystoimen toimialan sekä lautakuntien ja johtokuntien johtosääntöjen muuttaminen (Kv-asia) 1.8.2014 astuu voimaan oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, joka vaatii muutoksia johtosääntöihin. Laki koskee perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa olevien oppilaiden/opiskelijoiden oikeutta opiskeluhuoltoon. Uuden lain mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillisista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille kotipaikasta riippumatta. Perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestämisluvan saaneet opetuksen järjestäjät vastaavat oppilaidensa…

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu tiistaina 26.11. Ohessa kokouksen asialista lyhyin kommentein. Asialista löytyy kokonaisuudessaan täältä. * 3 Taltrikinmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi, alue 522100, 45. kaupunginosa Kurttila (Kh-Kv-asia) Tiivistävää pientaloasutusta Kurttilaan. Tämä ja kohdan 4 asemakaava ovat vierekkäiset ja molemmissa rakennusoikeus… Read More