Länsimetron jatkokertomus

Vihreä Lanka 28.2.2014 Espoossa on käynnissä miljardiluokan joukkoliikennehanke, länsimetro. Valtuusto päätti maanantaina, että metroa jatketaan välittömästi Matinkylästä Kivenlahteen, kunhan valtio sitoutuu omaan 30% osuutensa. Nyt odotamme maan hallitukselta myönteistä päätöstä kehysriihen yhteydessä. Kun metro vihdoin 2016 alkaa liikennöidä Matinkylään asti, huonoin vaihtoehto olisi pysähtyä siihen. Tynkämetron pääteasema keskellä eteläistä Espoota jättäisi mm. 50 000 asukkaan Espoonlahden, yhden viidestä Espoon kaupunkikeskuksesta, kokonaan raiteiden ulottumattomiin. Metron kulkiessa Matinkylään, suorat bussiyhteydet Helsingin keskustaan lakkaavat ja Matinkylä ruuhkautuu. Metron jatkon siirtyminen tulevaisuuteen olisi surkea viesti soukkalaisille, espoonlahtelaisille ja kivenlahtelaisille, jotka kärsivät välivaiheesta…

Selkokieltä, kiitos

Moni kimmastui, kun Kielitoimisto ilmoitti, että muoto “alkaa tulemaan” on jatkossa pätevää suomea. Kieli herättää voimakkaita tunteita, ja syystä. Kielellinen viestintä on ihmislajin kilpailuetu. Kulttuurimme kannalta on äärimmäisen tärkeää, että pystymme vaihtamaan ajatuksiamme monimutkaisiakin asioista. Tästä näkökulmasta onkin… Read More

Tässä maanantaisen kokouksen asiat niiltä osin kun on lisättävää ennen kokousta kirjoittamaani. Kokouksen aluksi kuultiin selostus kaupungin sisäisestä valvonnasta. Sen tavoitteena on hallita riskejä sekä lisätä päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Keskeisessä asemassa on hyvä johtaminen, niin ylimmän virkamiesjohdon kuin luottamushenkilöiden. Tässä on meillä luottamushenkilöilläkin tehtävä ja vastuu. – Osallistuminen erityiseen kuntajakoselvitykseen (Kv-asia) Kyse on siis valtion määräämästä yhdeksän kunnan selvityksestä, jonka valtio asetti, kun Helsinki ja Vantaa eivät muuten löytäneet selvityskumppaneita. Espoon kannalta selvitys tuntuu turhalta, kun meillä on jo oma EKKV-selvityksemme ja lisäksi seudun yhteisiä asioita…

Huomisessa kaupunginhallituksessa isoimpina asioina osallistuminen erityiseen kuntajakoselvitykseen sekä Länsimetron jatko. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Osallistuminen erityiseen kuntajakoselvitykseen (Kv-asia) Kaupungin johto suhtautuu tähän selvitykseen yksiselitteisen kielteisesti. Kj. päätti tuoda asian valtuuston päätettäväksi, koska valtuusto on aiemmissa lausunnoissaan todennut ettei hyväksy pääkaupunkiseudun kaupunkien pakkoliitosta eikä pääkaupunkiseudun kuntaliitokseen tähtäävän kuntaliitosselvityksen käynnistämistä. Päätösesitys on, että Espoo osallistuu erityiseen kuntajakoselvitykseen, koska kuntalain mukaan on pakko. Edelleen esitetään, että valtuusto nimeää seurantaryhmään asemansa puolesta valtuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajiston ja kaupunginjohtajan. Lisäksi Espoon kaupunki edellyttää kattavan riskianalyysin laatimista selvitysvaiheessa yhdeksän kunnan yhdistämisestä. Ymmärrän kritiikin…

Espoon Vihreiden kaupunginhallitusryhmä iloitsee HSL:n tarjoamasta mahdollisuudesta kommentoida Länsimetron liityntälinjojen suunnitelmia. Vihreät haluavat varmistaa, että metron tuomista mahdollisuuksista saadaan kaikki hyödyt irti koko Etelä-Espoossa.

Tässä vähän viiveellä raporttia maanantain kaupunginhallituksesta. Kaikki päätökset tehtiin esityksen mukaan ilman suurempia keskusteluja. Esityslista avattuna löytyy täältä. Kokouksen lopuksi saatiin selostus länsimetron tilanteesta. Rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Pelkät raiteet eivät kuitenkaan riitä, vaan infran lisäksi tarvitaan operaattori hoitamaan liikennettä, uudet junat sekä oikeuteen asti johtaneita riitoja aiheuttanut metrojunien automatisointi. Suunnitteilla on yhteisen operointiyhtiön perustaminen…

Huomenna tiedossa helppo kaupunginhallituksen kokous ainakin päätösasioiden osalta. Mielenkiintoisin osuus lienee tilannekatsaus metron etenemisestä. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. –  Perusturvajohtajan sijaisen nimeäminen Juha Metso ja sijaisensa ansaitulla lomalla, sijaistamaan vanhusten palvelujen johtaja Jukka Louhija 23.12.2013 – 29.12.2013. – Lausunto Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2014 -2017 Pohjassa todetaan, että kokonaisuutena palvelutasopäätös on hyvä ja vastaa näkemystä…

Tässä huomisen kaupunginhallituksen kokouksen lista-asiat lyhyesti avattuna. Lista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Lisäksi käsittelyyn tulossa metropolilausunto, mutta koska siitä käydään poliittisten ryhmien välillä neuvotteluja tänä iltana, ei sitä ole tuotu vielä listalle. – Gumbölen kartanon alueella sijaitsevan maa-alueen vuokraaminen ja vuokra-alueella olevien rakennusten myyminen Gumbölen Ratsastuskeskus Oy:lle sekä kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen yhtiön lainalle (osittain Kv-asia)

Viimeisessä kokouksessa oli isoja asioita, joista onnistuttiin taas tekemään yksimielisiä päätöksiä. Kiitos siitä kuuluu lautakunnan pj. Markku Markkulalle, jonka työtä olen oppinut kuluneen neljän vuoden aikana arvostamaan kovasti. Ja tietysti myös koko lautakunnalle sekä virkamiehille. Haikein mutta luottavaisin mielin jätän kaupunkisuunnittelun uuden vihreän ryhmän hoitoon. Menestystä haastavaan työhön uusi vpj. Kirsi Louhelainen, jäsen Risto Nevanlinna

Vanha kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu vielä kerran ensi keskiviikkona. Listalla on asiaa melkoisesti, tärkeimpinä Lommila, Blominmäki ja metron jatkon maanalaiset kaavat. Eslityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä: Lista-asiat: – Viherlaakso, eteläinen, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville, pöydälle 12.12.2012 Kertauksena 12.12. kokouksen raportista: Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen olemassa olevan, kaksikerroksisen asuin- ja liikerakennuksen tilalle kortteliin 61024, sekä autopaikkojen lisärakentaminen