Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 11.8. kesäkuussa pöydälle jätettyä Högnäsin asemakaavaehdotusta. Vihreiden mielestä kaava tulee palauttaa uudelleenvalmisteluun, koska alueen kulttuuri-, luonto- ja maisema-arvoja ei ole riittävästi huomioitu. – Viranomaislausunnoissa ja Natura-arviossa korostetaan asukasmäärän merkittävää vähentämistä sekä riittäviä suojavyöhykkeitä, jotta suojelualueen… Read More

Kävimme eilen kaupunkisuunnittelulautakunnan vpj. Kirsi Louhelaisen kanssa tutustumassa Högnäsin kaava-alueeseen. Kaava jäi kaupunginhallituksessa kesäkuussa pöydälle ja päätöksiä tehtäneen 11.8. kokouksessa. Högnäs sijaitsee Bodominjärven ja Matalajärven välisellä kannaksella. Se on vanhaa loma-asunto- ja omakotialuetta. Pysyviä asukkaita on noin 40. Suunniteltu pientalokaava yli kymmenkertaistaisi asukasmäärän noin 500 asukkaaseen. Espoon pohjoisosien yleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi ympäristöksi. Matalajärven Natura-alue on nykyisin osa Nuuksion kansallispuistoa. Högnäsin kannas on luonnoltaan rehevä, rikas, herkkä ja uniikki. Paljon tammia ja muita jalopuita sekä pähkinäpensaslehtoja. Esitetty rakentamismäärä tuhoaisi alueen ominaispiirteet ja luontoarvot…

Länsiväylä 23.7.2014 Länsiväylässä 16.7.2014 kerrottiin Porkkalan suojelun etenemisestä. Hienoa, että kansallispuistohanke on herättänyt niin eduskunnan kuin asukkaiden kiinnostuksen aluetta kohtaan. Tuleva Porkkalan kansallispuisto sijaitsisi ainakin Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon alueilla ja ulottuisi toivottavasti myös Espoon puolelle. Keväällä Espoon valtuusto näytti hankkeelle vihreää valoa käsitellessään Vihreiden tekemää valtuustoaloitetta. Kuten Länsiväylän uutisessa todettiin, Porkkalan kansallispuisto täydentäisi Suomenlahden merellisten kansallispuistojen verkostoa ja toimisi pääkaupunkiseudun Viherkehän läntisenä reunana. Se sisältäisi lähes kaikki uusmaalaiset luontotyypit, joita Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistoissa ei ole. Porkkala on myös tärkeä osa pääkaupunkiseudun viherkehää, joka muodostuu kansallispuistojen lisäksi…

Kirkkonummella Masalan kirjastossa avattiin viikko sitten näyttely: Porkkala uudelleen kansallispuistoksi. Porkkalan kansallispuisto on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton Suomenlahti-vuoden kärkihankkeista. Näyttelystä saamme kiittää Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiriä ja Kirkkonummen ympäristöyhdistystä. Olin mukana avajaisissa ja saatoin ilokseni kertoa juhlaväelle, että Espoo tukee hanketta. Espoon Vihreät tekivät viime syksynä valtuustoaloitteen, jonka käsittelyn yhteydessä valtuusto hyväksyi yksimielisesti Risto Nevanlinnan (vihr.) toivomuksen, että kaupunki seuraa aktiivisesti hankkeen etenemistä ja tuo myös julki myönteisen suhtautumisensa suunnitteilla olevaan kansallispuistoon. Kirkkonummella Vihreät ovat tehneet ansiokasta vaikuttamistyötä kansallispuiston palauttamiseksi. Valtuutettu Minna Hakapää (vihr.) toimii Porkkalaa kansallispuistoksi ajavan työryhmän…

Kesäloman aluksi toteutimme yhden meidän perheen projektin, yhteisen Lapin matkan. Sekä minulle että miehelleni Lappi on merkityksellinen paikka ja halusimme viedä tyttäremme kokemaan Lapin lumon ja yöttömän yön. Samalla reissuilla kävimme myös Norjan puolella ihastelemassa Varanginvuonoa, jäämerta ja valtamerilintuja. Minulle matkan kohokohta oli minivaellus ja kahden yön telttailu Linkkijängällä, joka sijaitsee Utsjoella Paistuntureiden pohjoispuolella. Kyseessä oli nostalgiaretki, sillä kävin Linkkijängällä viimeksi 12-vuotiaana reilut 30 vuotta sitten. Helsinkiläinen vaarini oli Lapissa sota-aikaan ja sai myöhemmin ajatuksen, jonka myös toteutti: Hän halusi viedä kaikki lapsenlapsensa Lappiin näkemään ja kokemaan tunturiluonnon….

Vihreän valtuustoryhmän mielestä Kalajärvenkallioiden rakentaminen on syytä arvioida uudelleen, koska nykyinen kaavaehdotus uhkaa Kalajärven tilaa, tulee kaupungille kalliiksi ja kompastuisi hyvin todennäköisesti valitusprosessiin. Kalajärvenkallioiden rakentaminen kolminkertaistaisi asukasmäärän pienen ja matalan järven valuma-alueella ja heikentäisi näin järven tilaa. –… Read More

Espoon vihreä valtuustoryhmä esittää Espoolle aktiivista roolia Porkkalan kansallispuiston edistämisessä. Selvitys Porkkalankansallispuiston perustamisesta käynnistyy alkuvuonna 2014. ”Merellinen Porkkalan kansallispuisto tarjoaisi ainutlaatuisen pääsyn Espoon meriluontoon. Kansallispuisto toisi Espoolle merkittävää imagohyötyä ilman merkittäviä taloudellisia panostuksia. Samalla syntyisi mahdollisuuksia virkistyskäyttöön perustuvalle… Read More

Valtuustoillan kuumin aihe oli Blominmäen jätevedenpuhdistamon osayleiskaavan hyväksyminen. Valtuusto päätti jo vuonna 2009, että nykyisin Suomenojalla sijaitseva puhdistamo siirretään Kehä III:n varteen pari kilometriä Espoon keskustasta länteen. Nyt sitten valtuuston tuli päättää osayleiskaavasta, jotta puhdistamon rakentaminen voidaan aloittaa… Read More

Oli minun vuoroni raportoida valtuuston kokouksesta Espoon vihreiden nettisivuille, joten tämä kirjoitus on julkaistu myös siellä. Tänään valtuustossa eniten puhuttivat viime vuoden tilinpäätös ja kuntarakennelaki. Ympäristön kannalta tärkeä päätös oli Turvesuon kaava. Blominmäki jäi pöydälle, kun valtuuston puheenjohtaja Timo Soini päätti kokouksen klo 23 Kiinteistön ostaminen Tapiolan keskustasta Ennen kuumia kysymyksiä valtuusto päätti ostaa ns.

Tänään valtuustossa eniten puhuttivat viime vuoden tilinpäätös ja kuntarakennelaki. Ympäristön kannalta tärkeä päätös oli Turvesuon kaava. Blominmäki jäi pöydälle, kun valtuuston puheenjohtaja Timo Soini päätti kokouksen klo 23 Kiinteistön ostaminen Tapiolan keskustasta Ennen kuumia kysymyksiä valtuusto päätti ostaa… Read More