Talvivaaran kaivos on ollut viime päivinä uutisten vakioaihe, tällä kertaa valtavien allasvuotojen seurauksena. Kaivoksen jatkuvat ympäristöongelmat ovat tuoneet esille, ettei alueellinen ELY-keskus ja keskuksista vastuussa oleva Työ- ja elinkeinoministeriö suhtaudu ympäristöasioihin riittävällä vakavuudella. Kaivosta on huomauteltu rikkomuksista jo… Read More

(Espoon Vihreät tiedote 22.10.2012) Vuoden 2050 Espoossa luonto ja kaupunki yhdistyvät toimivaksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Länsiväylä Helsingistä Matinkylään asti on muutettu bulevardiksi, jonka varrelle on rakennettu uusia asuntoja ja työpaikkoja. Kaupunginosat yhdistyvät toisiinsa nopean verkkomaisen raideliikenteen avulla, jossa… Read More

Keskuspuiston puolesta

Keskuspuiston jatkuva nakertaminen kaavamuutoksilla on lopetettava.  Holmanpuisto II:n kaavan tavoitteista päätettäessä kaupunkisuunnittelulautakunta päätti Tiina Elon esityksestä, että  ”olennaiset ekologiset yhteydet turvataan toimivina” ja ”rakentaminen sijoitetaan niin, että alueen luonto-, virkistys- ja maisema-arvoja korostetaan.” Päätöksenteon seuraavissa vaiheissa taistellaan edelleen… Read More

Poliittinen syksy käynnistyi vauhdikkaasti perinteiseen tyyliin: talous on epävarma, veroprosentit herättävät kiihkeitä kommentteja suuntaan kuin toiseenkin ja budjettivääntöjä ennakoidaan ankaralla lobbauksella kaikissa mahdollisissa välei…

(Länsiväylä 14.9.2008) Yhteisestä asuinympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen toteutuu parhaiten silloin, kun siihen yhdistetään asiantuntevaa virkamiestyötä sekä asukkaiden aktiivista osallistumista päätöksentekoon ja toimenpiteisiinkin. Tästä on saatu hyviä tuloksia esimerkiksi Hannusjärvellä. Hyvä esimerkki nähtiin lauantaina 6.9., kun joukko yhdistyksiä oli… Read More

(Espoon Vihreät tiedote 19.8.2010) Valtuutettu, kansanedustaja (vihr.) Johanna Karimäen aloite pääkaupunkiseudun yhteisestä viherkaavasta sai kannatuksen Espoon valtuustokäsittelyssä 16.8. Valtuuston päätöksen mukaan pääkaupunkiseudun viheralueiden tarkastelun tulee olla lähtökohtana yleiskaavatyössä ja seudullisen viherverkoston turvaamiseksi käynnistetään vuoden 2010 aikana selvitystyö. Laki… Read More

(Espoon Vihreät valtuutetut tiedote 2.6.2009)  Toimet Suomenojan kansainvälisesti arvokkaan lintukosteikon suojelemiseksi on käynnistettävä viipymättä, vaatii Espoon Vihreiden valtuustoryhmä. Lintukosteikon suojeluprosessi on käynnistettävä pikaisesti, jotta tarkoituksenmukainen suojelurajaus voidaan huomioida alueen tulevasta maankäytöstä päätettäessä. – On käsittämätöntä, ettei jätevedenpuhdistamon eri… Read More

(Espooon Vihreiden valtuutettujen tiedote 9.6.2008) Suomenojan arvokasta lintukosteikkoa uhkaa jätevedenpuhdistamon siirtäminen ja raskas asuinrakentaminen. Vihreiden mielestä luontoarvot huomioiva jätevedenpuhdistamon laajentaminen Suomenojalla turvaa parhaiten lintukosteikon tulevaisuuden. ”Suomenojan monipuolinen ja arvokas lintukosteikko on suojeltava heti”, vetoavat Espoon vihreät valtuutetut. Kosteikolta… Read More

Tulin eilen valituksi Espoon Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaksi. Kiitos luottamuksesta!

Olen toiminut eri rooleissa Espoon Vihreissä vuodesta 2002 ja valtuustoryhmän varapuheenjohtajana viimeiset kaksi vuotta. Nyt olen valmis ottamaan vetovastuun sillä kokemuksella, joka vuosien varrella on karttunut.

Lämpimät kiitokset Nina Knaapilalle ja Johanna Karimäelle ryhmän luotsaamisesta. Erityisesti viime syksy oli ryhmälle rankka, mutta nyt uskon meidän lähtevän entistä vahvempina loppuvaltuustokauden haasteisiin.