Ensi maanantain kokouksessa tällä kertaa lyhyempi lista. Isoimpana asiana selvitys Raide-Jokerin linjaamisesta Tapiolan sijaan Otaniemeen, tai tässä vaiheessa kyllä vasta jatkoselvityksestä päättäminen. Asiasta tarkemmin tuolla listan lomassa. Lista kokonaisuudessaan löytyy täältä. – Valtuustokysymys etnisestä syrjinnästä rekrytoinnissa (Kv-asia) Perussuomalaisten Simon Elon kysymys, joka perustuu yksittäiseen rekrytointitapaukseen, jossa hakijan etnistä taustaa oli käytetty rekrytointiperusteena ilman että se

(Espoon Vihreät tiedote 22.10.2012) Vuoden 2050 Espoossa luonto ja kaupunki yhdistyvät toimivaksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Länsiväylä Helsingistä Matinkylään asti on muutettu bulevardiksi, jonka varrelle on rakennettu uusia asuntoja ja työpaikkoja. Kaupunginosat yhdistyvät toisiinsa nopean verkkomaisen raideliikenteen avulla, jossa… Read More

(Länsiväylä 2.-3.6.2012) Kaupunkisuunnittelulautakunta linjasi toukokuun alussa Otarannan kaavoitusta. Alueelle suunnitellaan sekä runsaasti asuinrakentamista, että ulkoilureitistöjä. Päätöksessä todettiin – hieman byrokraattiseen malliin, että “varmistetaan monipuolisen urheilu- ja ulkoilutoiminnan sijoittuminen ranta-alueelle huomioiden Laajalahden Natura-alue.” Olennaisinta olisi saada Otaniemeen julkinen uimaranta…. Read More

(Tiedote 10.9.2012) Espoon Vihreiden Satu Raudasoja, 29, kutsutaan kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 10.9. valtuuston kokouksessa Matti Kurosen siirryttyä Lahden toimialajohtajaksi. Raudasoja on nuorisolautakunnan jäsen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen. Nuorisolautakunnassa Raudasoja on ajanut erityisesti nuorisojärjestöjen toimintaedellytysten turvaamista. Esimerkiksi kaupungin ylläpitämät leirikeskukset… Read More

Tässäpä tämän iltaiset päätökset: – Otaniemi, Otaranta, asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet Johdin puhetta tämän pykälän ajan pj. Markku Markkulan jäävättyä itsensä. Ilokseni lautakunnasta löytyi yhteinen näkemys siitä, että Servinniemen rantametsät halutaan säilyttää ja etsiä täydennysrakentamisen paikat metsäkampuksen sisältä. Otarantaan on tarkoitus rakentaa enemmän, mutta meren täyttöihin otettiin varauksellinen kanta. Valmistelijat arvelivat, ettei laajoja täyttöjä

Tässä lautakunnan 9.5. lista-asiat. Teknisten ongelmien takia lautakunnan lista ei näköjään ole taaskaan verkossa. Toivottavasti saavat asian pian kuntoon. Info-asiat: – Orion/Oriola alueen uusien vaihtoehtojen esittely Toivottavasti suunnitelmat ovat edelleen jalostuneet hyvään suuntaan. – Vermontie Tämä on lista asiana, maanomistajat ovat infossa esittämässä näkemyksiään. – Viherlaakso eteläinen Lautakunta palautti kaavan 11.11.2009, jolloin raportoin asiasta näin:

(valtuutetut Inkinen ja Hertell tiedote 31.1.2008) Otaniemen rannat on säilytettävä eikä alueen lisärakentaminen saa uhata luonnonsuojelualuetta. Espoon kaupungin ja rakennusyhtiö Senaatti-kiinteistön esittämä täydennysrakennussuunitelma on yleis- ja asemakaavan vastainen eikä siis mitenkään toteuttamiskelpoinen. – Kaupunginhallitus linjasi yleiskaavakäsittelyssä, että rantaa… Read More