Valtuustossa oli suuri talouskeskusteluilta, kun käsittelyssä oli vuoden 2016 seurantaraportti, vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmien kehykset ja tulevan vuoden veroprosentti. Tärkeintä vihreiden mielestä on turvata kasvavan kaupungin palvelut ja pistää huonokuntoiset koulurakennukset kuntoon. Emme halua kasvattaa päivähoidon ja koulujen ryhmäkokoja, luopua subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ja korottaa peruspalveluiden asiakasmaksuja kohtuuttomasti.

Espoon Vihreiden valtuustoryhmä pitää ensi vuoden talousarvion valmisteluun liittyviä opetukseen ja päivähoitoon sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvia leikkauspaineita liian suurina. Espoon väestö kasvaa tuhansilla vuosittain ja kasvavan kaupungin uudet asukkaat tarvitsevat päiväkoteja, kouluja ja muita palveluita. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkaisuun on varattava riittävästi rahaa.

Espoon kaupungin ruokapalvelut siirretään vuodenvaihteessa kaupungin omistaman yhtiön, Espoo Catering Oy:n tuotettavaksi. Vihreät suhtautuivat kriittisesti yhtiöittämiseen. Nyt ratkaisu on kuitenkin tehty, ja Vihreät ovat tiiviisti mukana rakentamassa kestävää ja vastuullista yhtiötä. Vihreiden tavoitteena on varmistaa, että espoolaiset lapset, nuoret ja vanhukset saavat jatkossakin maukasta ja laadukasta ruokaa, ja että henkilöstön asema ei heikkene uudistuksessa.

Espoon Vihreät näkevät riittävien palveluiden turvaamisen budjettineuvottelujen tärkeimpänä päämääränä. Kunta on olemassa kuntalaisia varten ja budjettia tuleekin vihreiden mielestä korjata välittävämpään suuntaan. Kylmän leikkaamisen sijaan Vihreät haluaa investoida ihmisiin ja luoda tulevaisuudenuskoa. Talouden tasapainoa pitää etsiä kehittämistyöllä, ei vain suorilla säästöillä.

Tiedote 2.3.2014 Espoon Vihreät eivät hyväksy kaupunginjohtajan esittämiä 25 miljoonan euron säästöjä, koska se tarkoittaisi leikkaamista asukkaiden arjen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeistä palveluista. Tämän vuoden talousarvio on jo tiukka niin opetuksen ja päivähoidon kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. – Kaupungin tulos viime vuodelta oli jopa odotettua parempi, eikä budjettipäätöksen jälkeen ole tullut ilmi mitään sellaista, joka vaatisi pikaisia lisäsäästöjä, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen 6 miljoonan, vanhuspalveluiden 1,6 miljoonan ja terveyspalveluiden 1,5 miljoonan euron säästöjen lisäksi Vihreät pitävät kohtalokkaina perhe- ja sosiaalipalveluiden vajaan puolen miljoonan…

Espoon Vihreä valtuustoryhmä esittää Espoo-tarinaan ja strategiaan muutoksia, joiden myötä strategiasta saadaan hyvä pohja valtuustokauden työlle. Vihreät haluavat, että Espoo sitoutuu strategiassaan: – pieniin ryhmäkokoihin kouluissa ja päiväkodeissa, jolloin kasvattajilla on aikaa keskittyä lapsiin – palveluiden tuottamiseen ja… Read More