Länsiväylä 23.7.2014 Länsiväylässä 16.7.2014 kerrottiin Porkkalan suojelun etenemisestä. Hienoa, että kansallispuistohanke on herättänyt niin eduskunnan kuin asukkaiden kiinnostuksen aluetta kohtaan. Tuleva Porkkalan kansallispuisto sijaitsisi ainakin Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon alueilla ja ulottuisi toivottavasti myös Espoon puolelle. Keväällä Espoon valtuusto näytti hankkeelle vihreää valoa käsitellessään Vihreiden tekemää valtuustoaloitetta. Kuten Länsiväylän uutisessa todettiin, Porkkalan kansallispuisto täydentäisi Suomenlahden merellisten kansallispuistojen verkostoa ja toimisi pääkaupunkiseudun Viherkehän läntisenä reunana. Se sisältäisi lähes kaikki uusmaalaiset luontotyypit, joita Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistoissa ei ole. Porkkala on myös tärkeä osa pääkaupunkiseudun viherkehää, joka muodostuu kansallispuistojen lisäksi…

Espoon vihreä valtuustoryhmä esittää Espoolle aktiivista roolia Porkkalan kansallispuiston edistämisessä. Selvitys Porkkalankansallispuiston perustamisesta käynnistyy alkuvuonna 2014. ”Merellinen Porkkalan kansallispuisto tarjoaisi ainutlaatuisen pääsyn Espoon meriluontoon. Kansallispuisto toisi Espoolle merkittävää imagohyötyä ilman merkittäviä taloudellisia panostuksia. Samalla syntyisi mahdollisuuksia virkistyskäyttöön perustuvalle… Read More