Espoon Vihreiden valtuustoryhmä kannattaa vahvaa metropolihallintoa, joka ratkaisee pääkaupunkiseudun ongelmia myös tulevaisuudessa. Kysymys seudun kuntien lukumäärästä on toissijainen. – Pahimmillaan kuntaliitoksilla vain lisätään kuluja ja byrokratiaa ja samalla hidastetaan tai jopa pysäytetään Helsingin seudun kehittäminen kokonaisuutena, toteaa valtuustoryhmän… Read More

Tänään valtuustossa eniten puhuttivat viime vuoden tilinpäätös ja kuntarakennelaki. Ympäristön kannalta tärkeä päätös oli Turvesuon kaava. Blominmäki jäi pöydälle, kun valtuuston puheenjohtaja Timo Soini päätti kokouksen klo 23 Kiinteistön ostaminen Tapiolan keskustasta Ennen kuumia kysymyksiä valtuusto päätti ostaa… Read More

(Espoon Vihreät tiedote 22.10.2012) Vuoden 2050 Espoossa luonto ja kaupunki yhdistyvät toimivaksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Länsiväylä Helsingistä Matinkylään asti on muutettu bulevardiksi, jonka varrelle on rakennettu uusia asuntoja ja työpaikkoja. Kaupunginosat yhdistyvät toisiinsa nopean verkkomaisen raideliikenteen avulla, jossa… Read More

(Länsiväylä 12.-13.11.2011) Hallitus tavoittelee metropolialueelle kuntauudistusta, jossa Uudenmaan kaupunkien ja kuntien määrä vähenisi. On itsestään selvää, että jos maailmankin mittakaavassa ainutlaatuisen jättimäinen kuntaliitos maan kolmen suurimman kaupungin kesken nähdään perustelluksi, se on tehtävä asukkaita kuunnellen. Tarvittaessa on järjestettävä neuvoa-antava… Read More

(Helsingin Sanomat 14.1.2011) Kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan optimaalinen kuntakoko lähipalveluiden tuottamiseen sijoittuu 20 000 – 50 000 asukkaan haarukkaan. Kun Suomesta löytyy liki 150 alle 5 000 asukkaan kuntaa, kunnat ovat yleisesti ottaen liian pieniä. Julkisen talouden… Read More

(Sirpa Hertell tiedote 12.9.2011) Espoon konsernijaoston puheenjohtaja, Vihreiden Sirpa Hertell esitti tänään, että Uudenmaanliitto selvittäisi suorilla vaaleilla valittavan seutuvaltuuston edut ja haitat. Suorilla vaaleilla valittava seutuvaltuusto päättäisi koko seutua koskevista asioista, kuten  maankäytöstä, erikoissairaanhoidosta, joukkoliikenteestä, ympäristönsuojelusta  ja jätehuollosta. … Read More

(Espoon Vihreät Tiedote 20.3.2011)Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on esittänyt Helsingin seudulle yhteistä metropolikaavaa. Aloite on tärkeä myös seudullisesti kattavan ja ekologisesti laadukkaan viherverkoston turvaamiseksi. – Maakuntakaava on liian yleispiirteinen turvatakseen pääkaupunkiseudun viheryhteyksien ja viheralueiden säilymisen maankäyttöpaineiden kasvaessa. Kuntien… Read More

(Tapiolan Seudun Vihreät Tiedote 17.12.2010) Pääkaupunkiseudulla on yli miljoona asukasta, mutta kaupunkien välinen yhteistyö ei ole nykyaikaisen, eurooppalaisen suurkaupungin tasolla. – Kilpailu veronmaksajista johtaa epätasapainoiseen verorahojen käyttöön, ja kaavoituksessa kokonaisuus unohtuu, jolloin kaupungit eivät rakennu luonnikkaimmalla, tehokkaimmalla ja… Read More

(Espoon Vihreät tiedote 19.8.2010) Valtuutettu, kansanedustaja (vihr.) Johanna Karimäen aloite pääkaupunkiseudun yhteisestä viherkaavasta sai kannatuksen Espoon valtuustokäsittelyssä 16.8. Valtuuston päätöksen mukaan pääkaupunkiseudun viheralueiden tarkastelun tulee olla lähtökohtana yleiskaavatyössä ja seudullisen viherverkoston turvaamiseksi käynnistetään vuoden 2010 aikana selvitystyö. Laki… Read More

(Tiedote 10.4.2009) Keskustelunavaus Vantaan rajan paikasta on herättänyt vilkkaan keskustelun seutuyhteistyön tärkeydestä. Osin pääkaupunkiseudun asukkaat saavat jo joustavasti palveluja rajoista riippumatta. Tämä kehityssuunta on oikea. Jos pääkaupunkiseudun neljä kuntaa yhdistettäisiin olisi tuloksena aivan liian suuri kaupunki hallittavaksi ainakin… Read More