Kunnat kamppailevat talousahdingossa ja talousarvioita tehdään kovissa leikkaus- ja veronkorotuspaineissa. Valtiolta on odotettu helpotusta kuntien tehtäviin, toistaiseksi turhaan. Taloutta on siis tasapainotettava kuntien omin keinoin ja voimin. Espoon rahapussissa on kymmenien miljoonien vaje ja ja lautakunnat saavat lähiviikkoina käsiteltäväkseen toimialojensa budjettiehdotukset. Kipeitä leikkauksia on tulossa, siitä saimme esimakua jo kehysneuvotteluissa. Esillä on ollut mm. paine leikata kotihoidontuen Espoo-lisää ja iltapäivähoitopaikkoja. Sosiaali- ja terveystoimen osalta päästiin äänestämään jo viime valtuustossa, kun demarit kyseenalaistivat vanhuspalveluiden miljoonan euron säästön. Me Vihreät kannatimme esitystä, koska säästö on saatu aikaan toimintatapoja muuttamalla. Juuri…

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3. Teknisen lautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali Vihreiden Tiina Hoffström luopui tehtävästään muutettuaan toiselle paikkakunnalle ja tilalle valittiin niin ikään Vihreiden Marjo Matikka. 4. Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen… Read More

Taloustilanteen kiristyessä Espoossa etsitään keinoja kuroa umpeen vajetta kaupungin ensi vuoden talousarviossa. Kokoomus on esittänyt säästökohteiksi kaupungin henkilöstön irtisanomisia ja säästämistä maahanmuuttajien lastenvaunuhankinnoissa. – Pidämme erittäin huolestuttavana sitä, että tiukassa taloustilanteessa lähdetään kyseenalaistamaan kaupungin henkilökunnan pätevyyttä, lietsomaan vastakkainasettelua maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä sekä leikkaamaan kaikista heikoimmassa asemassa olevilta, toteavat kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu. Espoon väkiluku kasvaa noin 4000 asukkaalla vuodessa. Se on viidessä vuodessa Heinolan kaupungin verran. Samaan aikaan henkilöstömäärän kasvu on  pidetty maltillisena tiukalla rekrytointipolitiikalla. Vaikka maan hallitus karsisi kuntien tehtäviä,…

Tänään kaupunginhallituksessa isoja asioita niin rahallisesti kuin periaatteellisesti. Alla asiat, jotka eivät menneet nuijan kopautuksella. Koko esityslista avattuna löytyy täältä. – Vuoden 2014 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kv-asia) Seurantaraportin kohdalla herätti keskustelua sosiaali- ja terveyslautakunnan äänestys siitä, voidaanko vanhuspalveluiden henkilöstömenoista säästää 1 me. Vihreät olivat säästön takana. Vihreä sote-lautakunnan jäsen Pinja Nieminen kuvasi blogissaan hyvin päätöksenteon vaikeutta. Toimialajohtaja Juha Metso perusteli esitystä sillä, että säästö on saatu aikaan tehostamalla toimintaa tinkimättä asiakastyöstä. On muun muassa perustettu omasta henkilökunnasta ns. resurssipooli, joka on mahdollistanut sijaisten palkkauksen vähentämisen….

Kaupunginhallituksen kokous taas maanantaina. Isoimpana asiana talousarvion kehys. Luottamushenkilöt pääsivät ensimmäistä kertaa neuvottelemaan kehyksestä, mikä on meidän Vihreiden ansiota! Viime kaudella nostin valtuustoryhmän pj:nä asiaa esiin ja nyt kun meidän Inka Hopsu on valtuuston neuvottelutoimikunnan pj:nä tämän vuoden, hän sai asian toteutumaan. Neuvotteluja käytiin kaksi päivää. Vaikeita päätöksiä on edessä, mutta niiden tekemistä helpottaa kun taustoista ja lukujen sisällöistä on käyty perusteelliset keskustelut. Neuvotteluissa ei tehty sitovia päätöksiä, vaan ne tehdään kh:ssa ja edelleen valtuustossa. Kaupungin tiedote kehysneuvotteluista löytyy täältä. Tässä kokousasiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä: -…

Vihreiden valtuustoryhmä ei pidä riittävänä neuvotteluissa sovittua 1,5 miljoonan euron huojennuksia esitettyihin 25 miljoonan euron säästöihin tälle vuodelle 2014. Vaikka helpotusta saatiin opetuksen ja päivähoidon puolelle, kohdistuvat leikkaukset edelleen eniten lapsiin ja nuoriin. Myös terveyspalveluihin kohdistuu kipeitä leikkauksia, mikä kasvattaisi terveyseroja entisestään. Päivähoidosta karsitaan miljoona euroa, opetuksesta 1,9 miljoonaa euroa ja terveyspalveluista 0,7 miljoonaa.

Talousarvioneuvotteluissa oltiin päästy sopuun kaikkien ryhmien kesken, mutta puheiden määrää tämä ei näyttänyt vähentävän. Tässä katsaus kokoukseen vihreän ryhmän vinkkelistä. Kokous alkoi kaupunginjohtajan esityksellä, joka käsitteli budjettiehdotusta enemmän maan hallituksen rakennepakettia sekä tulevaa tuottavuusohjelmaa, jonka valtuusto saa päätettäväkseen… Read More

Tilakeskuksen tiukka budjetti

Tänään valtuusto päätti ensi vuoden talousarviosta. Ensimmäinen keskustelu käytin jo 18.11. kun päätettiin veroprosentista. Tänään puheenvuoroissa keskityttiin enemmän budjetin yksityiskohtiin. Koska koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat olleet vahvasti agendalla koko budjettivalmistelun ajan, käytin aiheesta puheenvuoron. Koulukorjauksia saatiin jonkin verran kiirehdittyä, mutta vuosikorjausrahoihin ei valitettavasti saatu tila- ja asuntojaoston esittämää miljoonan euron lisäystä. Tilojen jatkuva huolto…

Espoon kivulias budjettisopu 2013

Valtuusto päättää tänään vuoden 2014 veroprosentista, josta sovittiin osana budjettineuvotteluja. Korotus oli kompromissi 0,25. Lähtökohtana oli Kokoomuken nollalinja ja Vihreiden ja demareiden 0,5%-yksikön korotus. Mielenkiintoiseksi neuvottelutilanteen teki se, että kaupunginjohtaja esitti 0,5%-yksikön korotusta.

Ennakkoon pitkäksi uumoiltu kokous typistyikin puoleentoista tuntiin. Syynä se, että Tapiolan koulun väistötiloja koskeva evästyskeskustelu käytiin jo aamuneuvottelujen yhteydessä ja paljon keskustelua herättänyt Kalajärvenkallioiden kaava vedettiin listalta virheellisen valmistelun takia. – Tapiolan koulusta Lautakunnan keskiviikkoisen kokouksen jälkeen toimialajohtaja Sampo Suihko ilmoitti käyttävänsä otto-oikeutta, koska lautakunta ylitti toimivaltuutensa. Lautakunta päätti, että Tapiolan koululle järjestetään turvalliset ja…