Tavoitteeni on avoimempi päätöksenteko. Olen vuoden aikana avannut 100 blogikirjoituksella työtäni kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana mm. raportoimalla päätettävistä asioista ennen ja jälkeen kokousten. Haluan rakentaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää Espoota, Uuttamaata ja Suomea. Kuluneena vuonna olen mm. puolustanut lähikirjastoja, vaatinut avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Espoon hallintoon sekä neuvotellut lisäresursseja koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen. En olisi voinut tehdä tätä kaikkea ilman vahvaa ja aktiivista Vihreää valtuustoryhmää sekä vihreiden edustajia lautakunnissa ja muissa luottamustoimissaan. Kiitos koko Vihreälle porukalle hyvästä työstä paremman Espoon puolesta! 1. Metropolihallinto ratkomaan Helsingin seudun ongelmia…

Kunnat kamppailevat talousahdingossa ja talousarvioita tehdään kovissa leikkaus- ja veronkorotuspaineissa. Valtiolta on odotettu helpotusta kuntien tehtäviin, toistaiseksi turhaan. Taloutta on siis tasapainotettava kuntien omin keinoin ja voimin. Espoon rahapussissa on kymmenien miljoonien vaje ja ja lautakunnat saavat lähiviikkoina käsiteltäväkseen toimialojensa budjettiehdotukset. Kipeitä leikkauksia on tulossa, siitä saimme esimakua jo kehysneuvotteluissa. Esillä on ollut mm. paine leikata kotihoidontuen Espoo-lisää ja iltapäivähoitopaikkoja. Sosiaali- ja terveystoimen osalta päästiin äänestämään jo viime valtuustossa, kun demarit kyseenalaistivat vanhuspalveluiden miljoonan euron säästön. Me Vihreät kannatimme esitystä, koska säästö on saatu aikaan toimintatapoja muuttamalla. Juuri…

Taloustilanteen kiristyessä Espoossa etsitään keinoja kuroa umpeen vajetta kaupungin ensi vuoden talousarviossa. Kokoomus on esittänyt säästökohteiksi kaupungin henkilöstön irtisanomisia ja säästämistä maahanmuuttajien lastenvaunuhankinnoissa. – Pidämme erittäin huolestuttavana sitä, että tiukassa taloustilanteessa lähdetään kyseenalaistamaan kaupungin henkilökunnan pätevyyttä, lietsomaan vastakkainasettelua maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä sekä leikkaamaan kaikista heikoimmassa asemassa olevilta, toteavat kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu. Espoon väkiluku kasvaa noin 4000 asukkaalla vuodessa. Se on viidessä vuodessa Heinolan kaupungin verran. Samaan aikaan henkilöstömäärän kasvu on  pidetty maltillisena tiukalla rekrytointipolitiikalla. Vaikka maan hallitus karsisi kuntien tehtäviä,…

Ensi maanantain kaupunginhallituksessa isoimpina asioina talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma (TATU) sekä tilintarkastajan muistutus sivistystoimen hakematta jääneistä rahoista. Espoon projektijohtamisen malli on melkoisen byrokraattinen ja elämästä etäännyttävä. Esitystalous II -näytelmässä sitä kuvattiin kipeänkin osuvasti. Hallintolain mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Se on aidon demokratian perusedellytys. Kun sanojen merkitykset ovat epäselviä, jää helposti epäselväksi myös, mistä päätetään. On tärkeää, että vaadimme ymmärrettävyyttä kieleltä ja päätöksiltä ja näemme talousjargonin taakse. Vihreiden kesken on puhuttu paljon politiikan ja hallinnon kielestä ja sen vallasta. Valtuutettumme Kirsi Louhelainen kirjoittaa asiasta…

Tässä tila- ja asuntojaoston ensi maanantain kokouksen asiat avattuna. Listan kokonaisuudessaan löytyy täältä. Keskeisimpänä tuottavuustoimenpiteet. – Kokouksessa kuultavat selostukset Kuulemme kaksi selostusta: – energia- ja ympäristötehokkuustavoitteet – tilojen hankintaprosessista, elinkaarimallin vertailu Jaostossa on muodostunut käytännöksi, että joka kokouksessa käydään selostusten muodossa läpi vireillä olevia asioita. Näistä ei yleensä ole ennakkomateriaalia, vaan esitykset kuullaan kokouksessa ja niiden pohjalta käydään keskustelu. Pyrin raportoimaan selostuksista kokouksen jälkeen. Molemmat aiheet todella tärkeitä. Espoo on sitoutunut energiatehokkuuden parantamiseen ja omissa kiinteistöissä se säästö tehdään. Samalla on tietysti huolehdittava siitä, ettei aiheuteta sisäilmaongelmia. Tilojen…

Valtuustossa käytiin eilen odotetusti laaja ja osin kiivas keskustelu talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmasta. Ja ennen kaikkea tälle vuodelle kohdistetuista lisäsäästöistä. Asiaa on puitu viikkojen ajan julkisuudessa ja tänään oli vihdoin aika tehdä lopulliset päätökset. Keskustelua leimasi vahvasti se,… Read More