Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 11.8. kesäkuussa pöydälle jätettyä Högnäsin asemakaavaehdotusta. Vihreiden mielestä kaava tulee palauttaa uudelleenvalmisteluun, koska alueen kulttuuri-, luonto- ja maisema-arvoja ei ole riittävästi huomioitu. – Viranomaislausunnoissa ja Natura-arviossa korostetaan asukasmäärän merkittävää vähentämistä sekä riittäviä suojavyöhykkeitä, jotta suojelualueen… Read More

Vihreän valtuustoryhmän mielestä Kalajärvenkallioiden rakentaminen on syytä arvioida uudelleen, koska nykyinen kaavaehdotus uhkaa Kalajärven tilaa, tulee kaupungille kalliiksi ja kompastuisi hyvin todennäköisesti valitusprosessiin. Kalajärvenkallioiden rakentaminen kolminkertaistaisi asukasmäärän pienen ja matalan järven valuma-alueella ja heikentäisi näin järven tilaa. –… Read More

Espoon valtuutetut keskustelivat maanantai-iltana kolmatta tuntia tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin korottamisesta ja keskustelun päätteeksi veroprosenttia päätettiin korottaa 0,25 prosenttia vuonna 2014. Kaupunginjohtajan alkuperäinen esitys oli 0,5 prosenttia, mutta se kohtasi jyrkkää vastustusta lähinnä kokoomuksen ja joidenkin perussuomalaisten suunnalta. Vihreiden… Read More

Espoon vihreä valtuustoryhmä esittää Espoolle aktiivista roolia Porkkalan kansallispuiston edistämisessä. Selvitys Porkkalankansallispuiston perustamisesta käynnistyy alkuvuonna 2014. ”Merellinen Porkkalan kansallispuisto tarjoaisi ainutlaatuisen pääsyn Espoon meriluontoon. Kansallispuisto toisi Espoolle merkittävää imagohyötyä ilman merkittäviä taloudellisia panostuksia. Samalla syntyisi mahdollisuuksia virkistyskäyttöön perustuvalle… Read More

Valtuustoillan kuumin aihe oli Blominmäen jätevedenpuhdistamon osayleiskaavan hyväksyminen. Valtuusto päätti jo vuonna 2009, että nykyisin Suomenojalla sijaitseva puhdistamo siirretään Kehä III:n varteen pari kilometriä Espoon keskustasta länteen. Nyt sitten valtuuston tuli päättää osayleiskaavasta, jotta puhdistamon rakentaminen voidaan aloittaa… Read More

Talvivaaran kaivos on ollut viime päivinä uutisten vakioaihe, tällä kertaa valtavien allasvuotojen seurauksena. Kaivoksen jatkuvat ympäristöongelmat ovat tuoneet esille, ettei alueellinen ELY-keskus ja keskuksista vastuussa oleva Työ- ja elinkeinoministeriö suhtaudu ympäristöasioihin riittävällä vakavuudella. Kaivosta on huomauteltu rikkomuksista jo… Read More

Sirpa Hertell ja Tony Hagerlund saivat kaupunginhallituksessa läpi lisäyksen Espoo-strategiaan “3.12. kestävä kehitys ja ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluja tuotettaessa ja hankittaessa”

(Helsingin Sanomat 25.2.2011) Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava (HS Mielipide 22.2.) kirjoitti perustellusti kritiikistä kansalliseen suostrategiaan. Valitettavasti äskettäin julkistettu ehdotus otti lähtökohdakseen suojelun sijasta turpeen polton jatkamisen. Tämä on väärä lähtökohta. Sen sijaan lähtökohdaksi tulisi ottaa suoluonnon monimuotoisuuden turvaaminen… Read More

(Länsiväylä 13.2.2011) Espoon strategiaan on kirjattu tavoite kasvihuonepäästöjen vähenemisestä. Kaupunkimme arvoja ovat muun muassa luovuus ja innovatiivisuus sekä kestävä kehitys. Yhtenä askeleena kasvihuonepäästöjen vähentämiseen toimisi T3-alueeseen kuuluvan Otaniemen muuttaminen hiilineutraaliksi. Mielestämme Otaniemi ei ole tällä hetkellä kansainvälisesti edustava,… Read More

(Helsingin Sanomat 18.2.2009) Perheessämme ei ole pitkiin aikoihin käytetty puhelinluetteloita. Internet ja puhelimen kartasto hoitavat saman asian, mutta paljon paremmin ja ennenkaikkea näppärämmin. Postilaatikossa on lukenut jo vuosia ”Ei puhelinluetteloita!”. Varmuuden vuoksi vielä isolla ja kahteen kertaan. Eikös… Read More