(Espoon Vihreät tiedote 1.6.2010) Vihreä valtuutettu Tiina Pursulan aloite liikennemelun, päästöjen, ruuhkautumisen ja onnettomuuksien vähentämiseksi laskemalla nopeusrajoituksia sai valtuuston vahvan kannatuksen maanantain kokouksessa. – Tuhannet espoolaiset kärsivät liikennemelusta ja tänäkin vuonna on sattunut useita jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden loukkaantumisia… Read More

(Helsingin, Espoon ja Vantaan Vihreät tiedote 21.4.2020) Uusiutuviin energiamuotoihin panostaminen toisi pääkaupunkiseudulle uusia työpaikkoja ja lisää energiantuotantoa. Tätä ei tapahdu, mikäli eduskunta hyväksyy yhdenkin ydinvoimaluvan. – Vihreiden valtakunnalliset laskelmat sekä elävät esimerkit pääkaupunkiseudulta todistavat, että uusiutuva energia ja… Read More

(valtuutetut Elo, Hertell, Knaapila tiedote 8.5.2009) Blominmäki on huono vaihtoehto jätevedenpuhdistamolle. Sen rakentaminen vaatisi suuria muutoksia kaavoitukseen, mikä veisi valituksineen vähintään kolme vuotta. Viivästykset aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia, jolloin houkutus tehdä uusi päätös jätevedenpuhdistamon rakentamiseksi Sammalvuoreen nousisi helposti liian… Read More

(Espoon Vihreät valtuutetut tiedote 28.4.2009) Jätevedenpuhdistamolle paras paikka on Espoon Vihreiden valtuustoryhmän mukaan Suomenoja. Se on ympäristön, asukkaiden ja kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto. Nykyinen puhdistamo voidaan kattaa ja toimintaa laajentaa nykyisellä paikalla. – Kalliopuhdistamon rakentaminen tarkoittaisi jätevesien pumppaamista… Read More

(Tiedote Tapiolan Seudun Vihreät 10.2.2009) Tapiolan seudun Vihreät haluavat, että Westendin Valionrannan tulevassa käytössä otetaan huomioon myös alueen asukkaiden tarpeet ja toiveet. Ranta on nyt varattu BMZ-Invest Oy:n kylpylähotellille, jonka kaava hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa enemmistön tuella. Uimaranta jää asemakaavassa… Read More

Ympäristölautakunta käsitteli 17.3 kokouksessaan kaupungin ilmansuojeluohjelman toteutumista vuonna 2010. Lautakunta esitti, että mittareita tarkennetaan esimerkiksi maankäytön tavoitteiden osalta ja seurataan myös suurten energiayhtiöiden päästöjä.

Tämä siksi, että maankäytön mittarina on nyt vain prosenttiluku, joka kertoo asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennetuista taloista. Ilmastonmuutoksen torjunnassa kaupunkirakenne on olennainen ja sen hallintaan tarvitaan tehokkaita toimia.

Tulin eilen valituksi Espoon Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaksi. Kiitos luottamuksesta!

Olen toiminut eri rooleissa Espoon Vihreissä vuodesta 2002 ja valtuustoryhmän varapuheenjohtajana viimeiset kaksi vuotta. Nyt olen valmis ottamaan vetovastuun sillä kokemuksella, joka vuosien varrella on karttunut.

Lämpimät kiitokset Nina Knaapilalle ja Johanna Karimäelle ryhmän luotsaamisesta. Erityisesti viime syksy oli ryhmälle rankka, mutta nyt uskon meidän lähtevän entistä vahvempina loppuvaltuustokauden haasteisiin.