Plussat

Tapiolan keskuksessa on rakennustöiden vuoksi jouduttu sulkemaan useita keskeisiä pyöräilyreittejä ja keskuksessa on useita pyöräilykieltoalueita. Selkeästi merkityt ja erotellut väylät ovat edellytys sille, että kaikki kulkijaryhmät, niin kävelijät kuin pyöräilijätkin, voivat liikkua sujuvasti ja turvallisesti.

”Ymmärrän, että rakennustyömaat haittaavat kaikkea liikkumista Tapiolassa. Poikkeusreitit on kuitenkin suunniteltava sujuviksi ja merkittävä selkeästi, jotta työmaista koituva haitta on mahdollisimman pieni. Sujuvat asiointiyhteydet pyörällä ovat tärkeitä Tapiolan vetovoimatekijöitä”, painottaa tapiolalainen pyöräilijä ja Tapiolan seudun vihreiden hallituksen jäsen Maaria Klemola.

Tapiolalle on tunnusomaista autottomuus ja alueen asukkaille on tärkeää, että he voivat sujuvasti liikkua ja asioida Tapiolan keskuksessa pyöräillen. Kaupunkipyörät puolestaan tuovat tullessaan myös uusia pyöräilijöitä, joille alue ei ole ennestään tuttu.

“Paikallisten arvostamien asiointiyhteyksien takaamisen lisäksi on huolehdittava siitä, että myös aluetta tuntemattomat voivat helposti tutustua Tapiolaan pyöräillen. Yhtä tärkeää on sekin, että Tapiolan keskuksen pystyy ohittamaan sujuvasti pyörällä,” jatkaa Klemola.

Plussat

Nykytilanteessa Tapiolan läpi pyrkivä pyöräilijä eksyy sokkeloon, jossa on keskenään ristiriitaisia viittoja. Pyöräväyläksi merkitty reitti, jossa vain taluttaminen on sallittu, ei ole pyöräväylä lainkaan. Pyöräväylällä on voitava liikkua perinteisen kaksipyöräisen lisäksi myös laatikkopyörällä tai pyöräperäkärryä vetäen.

Kiertoreittien merkintöjä tulisi parantaa ja kiertoreitteihin tulee voida tutustua ennen ajautumista pyöräilykieltoalueelle. Nyt kiertoreitit on merkitty pariin pieneen tauluun keskuksessa, mutta esimerkiksi Merituulentien suunnasta saapuva pyöräilijä ehtii ylittää Pohjantien sillan ennen kuin ajautuu umpikujaan näkemättä yhtään opastetaulua. Merituulentien jatkeena oleva Pohjantien ylittävä silta oli vuoden 2016 mittauksissa yksi kaupungin vilkkaimmista pyöräilyväylistä. Lokakuussa 2016 tehdyssä mittauksessa sillan ylitti 1500 pyöräilijää päivässä.

Tapiolan seudun vihreät
muistuttaa, että mikäli pyöräily-yhteydet muuttuvat tai pyöräily joudutaan rakennustöiden vuoksi estämään, on suunniteltava sellainen kiertoreitti, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja tämä kiertoreitti on merkittävä selkeästi.

Plussat

“Kestävien liikkumistapojen edistäminen on kaupungin tavoitteiden mukaista, joten sujuvat ja turvalliset pyöräily-yhteydet on varmistettava myös rakennustöiden ja muiden poikkeustilanteiden ajan”, toteaa Tapiolan seudun vihreiden puheenjohtaja Tiina Elo.