(Tapiolan seudun vihreät tiedote 7.9.2011)
Vihreät kannattavat Tapiolan keskusta-alueen kokonaisvaltaista uudistamista siten, että valtakunnallisen kulttuuriympäristön arvot säilytetään tuleville sukupolville. Tapiolaan kaivataan lisää paitsi palveluja, myös asuntoja erityisesti tavallisille lapsiperheille.

Keskustaan ja sen liepeille palveluiden äärelle saadaan mahtumaan runsaastikin uutta asumista vanhaa rakennuskantaa uudistamalla. Sen sijaan Merituulentien päälle nykysuunnitelmien kaltaiset korkeat ja massiiviset asuintornit eivät sovi.

– Massoittelun tulisi olla Tapiolan viehättävää yleissilhuettia
kunnioittava. Paikka on maisemallisesti niin keskeinen, että sen suunnitelu ansaitsisi arkkitehtikilpailun, toteaa Tapiolan seudun Vihreiden puheenjohtaja Tiina Hofström.

Museoviranomaiset vaativat lausunnoissaan selvitystä tornikaavan vaikutuksista valtakunnallisesti merkittävään Tapiolan kulttuurimaisemaan.

– On kyseenalaista, että selvityksen teki sama arkkitehtitoimisto, joka on laatinut arvioitavana olevan kaavan. Tämä ei anna hyvää kuvaa puolueettomasta valmistelusta, toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Tapiolassa on loistavat edellytykset rakentaa kaupunkia aidosti joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn ehdoilla. Tämä vaatii eri tasojen välisten yhteyksien huolellista suunnittelua. Pyöräilylle on varattava sujuvat yhteydet eri suunnista saavuttaessa. Pyöräily ja kävely on erotettava selkeästi eri väylille esimerkiksi Kirjokannella, jotta kulkeminen on kaikille turvallista.

Puutarhakaupunkiin sopii metron lisäksi maan pinnalla kulkeva Raide-Jokeri. Kaavaan onkin selkeästi osoitettava riittävät tilat raiteille, jottei suljeta pois eri vaihtoehtoja pikaraitiotien tuomiseksi Tapiolaan.

Tapiolan kehittäminen on edennyt hyvään suuntaan.

– On tärkeää, että Tapiolan suunnitelmista käydään avointa keskustelua. Kaavoituksen tässä vaiheessa on pyrittävä löytämään sellaiset ratkaisut, joita voidaan viedä eteenpäin laajassa yhteisymmärryksessä, toteaa Tiina Elo.

Lisätietoja:

Tiina Hofström
Tapiolan seudun Vihreiden puheenjohtaja
thofstrom(at )gmail.com 040-7750652

Tiina Elo
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja,
kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja
tiina.elo(at )vihreat.fi 045-2617447