(Tiedote Tapiolan Seudun Vihreät 10.2.2009)
Tapiolan seudun Vihreät haluavat, että Westendin Valionrannan tulevassa käytössä otetaan huomioon myös alueen asukkaiden tarpeet ja toiveet. Ranta on nyt varattu BMZ-Invest Oy:n kylpylähotellille,
jonka kaava hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa enemmistön
tuella.

Uimaranta jää asemakaavassa ahtaaksi, ja täysin massiivisen kylpylähotellin puristuksiin. Nykyisin rantaa suojaavan metsikön tilalla olisi suunnitelmien mukaan terassi tukimuureineen ja kolmikerroksinen kylpylärakennus. Länsiväylän varteen kohoava torni kuuluu myös hotellikompleksiin.

”Hanke on aivan liian massiivinen ja hävittää suositun ja kauniin yleisen uimarannan, joka on lähiseudun asukkaiden aktiivisessa käytössä”, huomauttaa Tapiolan seudun Vihreiden puheenjohtaja Kirsi Koskelin ja ehdottaa, että kaupunginhallitus palauttaisi kaavan uudelleen valmisteluun.

Ranta-alue on asemakaavassa aivan liian kapea ollakseen toimiva ja käyttökelpoinen asukkaiden virkistyskäyttöön. Rakennusmassaa on kokonaisuudessaan siirrettävä Westendin aseman suuntaan.

Tapiolan seudun Vihreät ovat huolissaan myös lisääntyvästä ajoneuvoliikenteestä ja sen tuomasta liikenneturvallisuuden heikkenemisestä. Alueen
asuinkadut eivät sovi mitoitukseltaan kylpylähankkeen kasvattamaan liikenteen määrään ja paikoitustilojen tarpeeseen. Kaavaa muokattaessa on tehtävä perusteellinen liikenneselvitys.

Lisätiedot:
Kirsi Koskelin
puheenjohtaja, Tapiolan Seudun Vihreät
gsm: 040 4810 011