Liikuntalautakunnassa Pia Aarrekivi on esittänyt neuvottelujen aloittamista liikuntalautakunnassa tilasubventioiden kartoittamisesta.Kulttuurilautakunnan Vihreät korostavat päätöksenteossa asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja toiminnan asiakaslähtöisyyttä.