Do not remove or your site will get broken

Iltapäivän kaupunginhallituksessa käytiin kummallinen keskustelu. Kaupunginhallitus antoi Espoon lausunnon Uudenmaan liitolle vaihemaakuntakaavan luonnoksesta.

Keskustelua herättänyt kohta oli Lommilaan varattu päivittäistavarakaupan mitoitus. Maakuntakaavan luonnoksessa siihen varattaisiin 10 000 kerrosneliömetriä. Viikkoa aiemmin Espoon valtuusto linjasi, että pävittäistavarakaupalle tulee varata Lommilasta vain 4000 kerrosneliömetriä.

Itse luulin että esityslistassa oli virhe, että sitä ei vaan ehditty päivitettää valtuuston päätöksen mukaiseksi. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan ihan tosissaan Espoon lausunnoksi esitettin valtuuston päätöksen kanssa ristiriitaista lausumaa. Asiasta äänestettiiin, ja äänin 9-6 kaupunginhallitus sivuutti valtuuston viikon vanhan linjauksen.

Johtosäännössä kaupunginhallituksen tehtävistä ensimmäisessä todetaan, että kaupunginhallitus “vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.” Keskimmäisestä kohdasta ei paljoa välitetty: valtuuston päätöksestä oli vasta viikko, ja jo sillä pystyi heittämään vesilintua.

Asiaa puoltaneet eivät nähneet tässä ristiriitaa: “kyllähän 10 000 kerrosneliömetriä pitää sisällään myös 4000 neliömetriä”. Kukaan ei oikein vastannut kysymykseeni siitä, miksi yleensä antaa valtuuston puolesta valtuuston linjauksesta poikkeava näkemys, kun voisi kertoa valtuuston näkemyksen?

Onhan se tietenkin selvää mistä on kyse. Lommilaan halutaan kaksi hypermarkettia. Vaikka valtuusto “tyhmyyksissään” linjasi toisin, niin linjauksen toimeenpanossa pitää vitkastella ja taustalla tulee edistää toisenlaista toteutusta. Sopivalla hetkellä asia tuodaan uuden valtuuston käsittelyyn, ja toivotaan että linja muuttuu. Ja jos se ei onnistu, niin sitten yritetään uudelleen.

Tulkintani kaupunginhallituksen roolista poikkeaa monien kollegoiden näkemyksestä. Etukäteen voi olla mitä mieltä haluaa, ja asiasta kuin asiasta voi äänestää. Vaan kun asia on linjattu valtuustossa, tulee kaupunginhallituksen kunnon rengin tavoin noudattaa isännän linjauksia. Paitsi näköjään jos isäntäväki on “väärässä”, jolloin renki meneekin kyselemään naapurin isäntäväeltä mitä tehdään.