Uudenmaan Vihreät ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Vaherman kurssikeskuksessa Nummi-Pusulassa 25.9. Oli todella mukavaa tavata innokkaita kokousedustajia, jotka olivat tulleet Uudenmaan Vihreiden piiripäiville, jossa keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja valmistauduttiin innolla sekä presidentin- että kuntavaaleihin.

Kokouksessa valittiin uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tai muuten hallituspaikoista luopuvien tilalle. Valinta-asioissa puhuttiin myös alueyhdistysten edustuksen oikeudenmaukaisesta
jakautumisesta sekä myös tasaisemmin suoritettavien nais- ja miespaikkojen jaosta. Toivottavasti kokous päätyi parhaaseen mahdolliseen tulokseen!

Edellisellä kaksivuotiskaudella puheenjohtajana toimineen espoolaisen Sirkku Saarikosken seuraajaksi valittiin yksimielisesti siuntiolainen Kristian von Essen. Kiitän Espoon Vihreiden puolesta Sirkkua hienosti tehdystä työstä!

Uudenmaan Vihreiden hallituksen espoolaisedustajiksi valittiin myös yksimieleisesti uudet jäsenet Marko Kivelä ja Hanna Kalanne. Varajäsenenä jatkaa Henna Ruusu. Toivotan heille onnea ja menestystä!

Kiitokset myös erovuoroisille Raili Raita-Ruposelle (vars.) ja Maisa Siiralalle (vara) aktiivisesta työstä Uudenmaan Vihreiden hallituksessa.