Kolumni Vihreässä Langassa 2.11.2012

Eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmä kävi Hyvinkään Kurkisuolla juhlimassa suon suojelua. Kansalaisjärjestöt, kansalaisaktiivit ja ympäristöyhdistykset ovat vuosia taistelleet suon puolesta. Sen luonto on ainutlaatuinen kokonaisuus eri suoluontotyyppejä ja kauniita harvinaisia kasveja. Suurena keitaana Uudellamaalla suo toimii tulvaveden imeytyspintana, mikä vähentää Vantaanjoen kevättulvia. Se on merkittävä ekologinen yhteys koko maakunnassa ja tärkeä monille eläimille.

Suo oli pitkään puoliksi Vapon, puoliksi Altian omistuksessa. Kaksi valtionyhtiötä, joista toinen halusi suojella suon hyvän pohjaveden vuoksi, toinen hävittää sen lyhytnäköisesti savuna ilmaan. Hyvinkään kaupungin myönteinen kanta suojelulle oli tärkeä askel eteenpäin ja lopullisesti suo pelastui, kun ympäristöministeri Ville Niinistö sai neuvoteltua Hyvinkään arvokkaan Kurkisuon Vapolta suojeluun.

Työ soiden suojelemiseksi jatkuu, sillä vielä on monta monimuotoista suota vaarassa. Luonnonsuojelualueiden oston lisäksi tarvitaan luonnonsuojelulain uudistus turvaamaan arvokkaita suoluontotyyppejä. Suomessa on ojitettu valtaosa soista, ja erityisesti eteläisessä Suomessa alkuperäisestä suoluonnosta jäljellä on vain rippeitä. Ojitettuja suoalueita voidaan myös uudelleen soistaa, mikä olisi erityisen viisasta niillä ojitetuilla metsämailla, joilla puuntuotannollinen arvo on vähäinen.

Ojitettujen soiden ennallistaminen on myös kasvihuonekaasupäästöjen kannalta edullista, sillä kuivatettu suo on hiilipäästöjen lähde, kun taas suona sama alue sitoo hiilidioksidia. Turpeen energiakäyttö on asteittain lopetettava jo ilmastosyistä, sillä turpeen poltto tuottaa kivihiiltäkin suuremmat päästöt ja turpeennosto pilaa vesistöjä erityisesti paikallisesti.

Kurkisuon suojelu olkoon alku hyvälle kehitykselle. Suurin kiitos Kurkisuon pelastamisesta kuuluu niille ihmisille, jotka ovat suojelua ajaneet vuosia sydämen asianaan. Viimeistään nyt on ymmärrettävä, että suoluonto sellaisenaan on arvokas maallemme ja hyvinvoinnillemme.

Tässä alla otos retkestä. Kuvassa vasemmalta Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava sekä suojeluasiantuntija Keijo Savola, Pertti Salolainen (kok), Tuija Brax (vihr), Johanna (vihr) ja Pirkko Ruohonen-Lerner (ps) syksyn raikkaalla suolla.