Espoossa syntyi budjettisopu, josta vain perussuomalaiset ovat ulkona. Isoja tarpeita lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivelkaan vastaamiseksi sekä henkilöstön riittävyyden turvaamisen osalta jäi myös osavuosikatsauksiin, jolloin tiedossa on myös valtion koronakompensaatioiden taso.

“Espoon taloustilanne on tiukka ja kaupunki valmistautuu tulevaan sote-uudistukseen. Siihen nähden olemme tyytyväisiä, että saimme ohjattua rahoitusta koronasta johtuvan hoito- ja oppimisvelan purkamiseen. Vihreiden mukanaolo vähensi myös perusopetukseen kohdistuneita leikkauksia ja kasvatti varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssia.” valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu toteaa.

Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta palkata päiväkotiapulaisia helpottamaan varhaiskasvatuksen henkilöstön jaksamista ja selvitetään monimuotokoulutusta, työsuhdeasuntoja sekä palkkausta henkilöstön rekrytointia ja pysyvyyttä vahvistavina keinoina. “Henkilöstön jaksaminen ja riittävyys nousivatkin näissä neuvotteluissa entistä suurempaan rooliin. Ratkaisuja etsitään vielä pitkin kevättä osavuosikatsausten yhteydessä.” Hopsu jatkaa.

Vihreät ovat tyytyväisiä, että mielenterveyspalvelujen saatavuutta vahvistetaan ja terapiatakuun käyttöönottoa aletaan selvittää.

“Myös hoitojonojen purkamiseen tähtääviin toimiin kuten liikkuvan sairaalan toiminnan ja digipalvelujen kehittämiseen saatu lisärahoitus tuli tarpeeseen.” sanoo valtuuston puheenjohtaja Henna Partanen. “Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuoden päästä hyvinvointialueelle, oli tärkeää, että vahvistimme jo tänä vuonna muun muassa Espoon sairaalan päivystysosaston toimintaa” hän jatkaa.

Hopsu iloitsee, että “talousarviossa turvataan myös Tyttöjen talon toiminnan jatkuvuus Loisto Setlementin kanssa yhteistyössä, mistä asukkaat keräsivät yli 5000 allekirjoittajan addressinkin. Myös koulujen yhteisöpedagogeja mahdollistetaan useammalle koululle ja pyritään jalkauttamaan Harrastusten Suomen mallin avulla jokaiselle espoolaisnuorelle mieluisa harrastus. Nyt on entistä tärkeämpää satsata nuorten hyvinvointiin ja ehkäistä alkanutta syrjäytymiskehitystä.”

Kirjastojen lakkautuksia puidaan vielä keväällä talouden kestävyysohjelman kipupisteiden tarkastelussa, mutta nyt varmistettiin Laajalahden kirjaston jatko ensi vuodelle. Sekä Laajalahden ja Soukan osalta tehdään tilaselvitystä toiminnan jatkosta. “Tyhjillään tai vajaalla käytöllä olevia tiloja pyritään entistä pontevammin korjaamaan ja saamaan käyttöön. Pieniä vihreitä voittoja saatiin neuvoteltua mm. Karhusaaren, Träskändan, Henttaan kylätalon remontteihin.” kertoo Tila- ja asuntojaoston pj Tiina Elo.

Jo Espoo-tarinassa valtuusto linjasi tiukan tavoitteen luonnon monimuotoisuuden elpymisestä ja kokonaisheikentymätöömyydestä vuoteen 2035 mennessä. Tätä toteuttamaan lisättiin nyt rahoitusta luonnon ja vesiensuojeluun. Ilmastotavoitteita tullaan jatkossa seuraamaan entistä pontevammin ilmastovahti -seurantatyökalun avulla.

Talouden kestävyysohjelmassa mukana olleet ryhmät linjasivat yksityisen varhaiskasvatuksen lisäämisestä ja sen perusteella useita päiväkotihankkeita pyritään muuttamaan yksityisen toimijan toteuttamiksi. “Investointiohjelmaan julkisten päiväkotihankkeiden tulee kuitenkin mahtua jatkossakin, jos yksityistä toimijaa ei löydy.” Hopsu muistuttaa.

Jupperin koulun ja kirjaston neuvottelijat palauttivat yksimielisesti rakentumaan aiemmin päätetyssä aikataulussa vuonna 2024.

Lisätietoja: 
Inka Hopsu, p. 0407589545, inka.hopsu@eduskunta.fi
Henna Partanen, p. 0407619024, henna.partanen@vihreat.fi
Tiina Elo, p.045 261 7447, tiina.elo@eduskunta.fi