Kaupunginhallitus päätti eilen, että alkuperäisistä suunnitelmasta poiketen iltapäivähoitoa tarjotaan myös toisluokkalaisille myös syksyllä 2021. ”Tämä on perheiden kovasti toivoma ja odottama muutos”, kiittää Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Pinja Nieminen.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös, että koronaepidemian poikkeusolojen lapsille ja nuorille aiheuttamaan oppimisen ja oppilashuollon sekä hyvinvointivajeen tarpeeseen lisätään tukea vähintään kolme miljoonaa euroa ensi syksylle. ”Käytön valmistelu tulee aloittaa välittömästi, jotta resurssiopettajien rekrytoinnit ja muu tarvittava oppilashuollon ja oppimisen tuen resurssi on käytettävissä heti syksyn alussa”, painottaa valtuuston 2. varapuheenjohtaja Inka Hopsu.

Määrärahojen täsmälliset korotukset päätetään vuoden 2. osavuosikatsauksen yhteydessä siten, että huomioon otetaan sivistystoimen lautakuntien aiemmin tekemät päätökset koronavaikutusten aiheuttamasta määrärahatarpeesta.

”Iloitsemme, että pitkäjänteinen työ taloussuunnitelman sisältämien lapsiin ja nuoriin kohdistuvien säästöjen torppaamiseksi tuottaa nyt tulosta. Korona-tilanteen jälkihoito vaatii lisäpanostuksia niin hyvinvointiin kuin oppimisvelkaan, kasvavat oppilasryhmät tai vähenevä oppimisen tuki eivät sovellu tähän tilanteeseen”, jatkaa Hopsu.

Espoon vihreät esittivät muutoksia niin lautakunnan kuin kaupunginhallituksen käsittelyissä ja on hienoa, että niiden taakse saatiin yksimielinen tuki, vaikka virkamiesesitys ei lisäystä sisältänytkään.

Suurta huolta kannamme vielä lukiopaikkojen riittävyydestä, sillä ikäluokkien kasvua vastaava paikkamäärän lisäys ei ole viime vuosina riittänyt, kun Espoon lukioihin hakeudutaan yhä enemmän myös naapurikunnista. ”Valtion todennäköisen koronarahoituksen myötä, talouden liikkumavaraa tulisi käyttää myös sen varmistamiseen, että lukioiden sisäänpääsykeskiarvo ei nouse ja paikkoja lisätään tarvittaessa. Näin nuorille ei muodostuisi hukkavuosia opinnoissa, joita eivät ole motivoituneita jatkamaan”, päättävät Hopsu ja Nieminen.

Lisätietoja: 
Inka Hopsu
kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
inka.hopsu@gmail.com / 040 758 9545

Pinja Nieminen
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja
nieminenpinja@gmail.com