Eilen 7.6.2021 Espoon valtuusto hyväksyi Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan. Vihreiden valtuustoryhmä esitti kaavaa palautettavaksi muutoksilla, joilla olisi turvattu paremmin luonnon monimuotoisuutta, säilytetty Oittaan virkistysalue suurempana, ehkäisty kaupunkirakenteen haitallista hajautumista ja vähennetty ympäristö- ja maisemahaittoja. Vihreiden esitystä tukivat vasemmiston ja liberaalien valtuustoryhmät, mutta enemmistön äänin kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti.

Vihreiden esitys pyrki ottamaan huomioon sekä Uudenmaan ELY-keskuksen ja ympäristölautakunnan varsin kriittiset asiantuntijalausunnot että useat kaavasta jätetyt asukasmuistutukset.

“Tarvittavien muutosten tekeminen olisi ollut vastuullista ja niillä olisi voitu varmistaa kaavan pärjääminen mahdollisissa tulevissa oikeuskäsittelyissä”, sanoo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen.

Yleiskaavan hyväksymisen jälkeen alueella aletaan edistää asemakaavoitusta. Vaikka Vihreät esittivät yleiskaavaa palautettavaksi, on katse jo tulevaisuudessa.

“Meidän tehtävämme on varmistaa, että asemakaavoituksessa keskitytään ensisijaisesti nykyisen yhdyskuntarakenteen ja joukkoliikenneyhteyksien varsiin, ja että suunnitelmat toteutetaan lähimetsiä säilyttäen ja viihtyisää kaupunkiympäristöä luoden”, sanoo kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Risto Nevanlinna.

Seuraavalle valtuustokaudelle jäivät myös Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavasta irrotetut osat Myntinmäessä, Histan ympäristössä sekä Kehä III:n eteläpuolella.

“Saimme kaupunginhallituksessa läpi linjauksen siitä, että Espoon keskuspuistoa tullaan laajentamaan pohjoisreunasta”, iloitsee Henna Partanen. “Vielä on kuitenkin työtä Myntinmäen arvokkaiden luontoalueiden suojaamiseksii rakentamiselta”, hän lisää.

Valtuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Johanna Karimäki teki valtuustossa kaksi yksimielisesti hyväksyttyä toivomusta Matalajärven Natura-alueen luontoarvojen turvaamiseksi.

“Matalajärven tila on kriittinen ja on tärkeää, että jatkosuunnittelussa varmistetaan ettei järveen kohdistu yhtään nykyistä enempää kuormitusta lisärakentamisen myötä”, Karimäki toteaa. “Onkin hienoa, että valtuustosta löytyi yhteistä tahtoa selvittää mahdollisuuksia toteuttaa Viiskorven ympäristöön riittävät virkistysreitit, jotta uusien asukkaiden myötä virkistyspaine ei kohdistuisi arvokkaimmille Matalajärven luontoalueille”, Karimäki kiittää.

Vihreiden palautusesitykseen voit tutustua kuvien kanssa täällä:
Vihreän ryhmän palautusesitys Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavaan
Vihreiden palautusesitys tekstimuodossa:
Vihreän ryhmän palautusesitys

Lisätietoja:
Henna Partanen, 040-7619024
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Risto Nevanlinna, 040-4129496
Kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja

Johanna Karimäki, 050-5121948
Valtuuston 3. varapuheenjohtaja,
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen