(Länsiväylä 13.3.2013) Länsiväylä uutisoi Veräjäpellon koulun sisäilmaongelmistat. Myös Tapiolan koulun väistötiloissa entisellä poliisiopistolla tilanne on erittäin vakava. Lastensa terveydestä huolestuneet vanhemmat jakouluissa työskentelevät opettajat vaativat perustellusti terveellisiä tiloja.

Eriasteisia sisäilmaongelmarakennuksia on kymmeniä ja uusia kiireellistä korjausta vaativia tiloja paljastuu koko ajan. Pahimmillaan oppilaat jaopettavat altistuvat ja sairastavat epäterveellisissä tiloissa vuosikausia.

Sisäilmaongelma on Espoossa räjähtämässä käsiin. Olemme jatkuvasti jäljessä tilojen korjaamisessa ja evakkotilojen etsimisessä. Valtuusto lisäsi viime syksynä tilojen korjaamiseen 10 me lisämäärärahan kolmelleseuraavalle vuodelle. Se oli hyvä alku, muttei auta akuuttiin hätään.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston tehtävä on varmistaa, että kaupungin tilat ovat terveellisiä ja tarkoituksenmukaisia. Opetuslautakunta puolestaan pitää huolen, että koulutilat toimivat. Niin jaostoon kuin lautakuntaan olemme pyytäneet selvitykset tilanteesta.

Tarvitsemme pikaisesti suunnitelman, millä aikataululla sisäilmaongelmat saadaan korjattua. Tarvitsemme myös selvityksen väistötiloista sekä riittävästi siirtokelpoisia tiloja, joihin oppilaat ja opettajat voidaansiirtää vaarallisista tiloista.

Pikaratkaisuja tuskin löytyy, mutta henkilökunta ja perheet tarvitsevat ajantasaista tietoa siitä, mitä ongelmille aiotaan puuttua. Virkamiesten ja päättäjien pitää toimia avoimesti yhteistyössä opettajien japerheiden kanssa.

Espooseen on viime vuosina rakennettu upeita uusia koulurakennuksia. Nyt on aika keskittyä tilojen ylläpitoon. Koulujen pitää olla ennen kaikkeatoimivia, terveellisiä ja turvallisia.

Sisäilmaongelmat ovat yksi tämän valtuustokauden suurimpia haasteita. Sen ratkaisemiseen tarvitaan kaikkien poliittisten ryhmien ja virkamiesten sitoutumista. Espoolla on varaa rakentaa ja ylläpitää terveellisiä ja turvallisia päiväkoteja ja kouluja.

Tiina Elo
Tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja (vihr.)

Inka Hopsu
Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja
(vihr.)

Mari Nevalainen
Osallistuva Espoo -ohjelmaryhmän varapuheenjohtaja (vihr.)