(Länsiväylä 31.10.-1.11.2009) Jätevedenpuhdistamopäätöksen yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti 12.10.2009 suojella Suomenojan lintukosteikon. Tätä päätöstä ovat lintuharrastajat ja muut luonnon ystävät odottaneet vuosikausia.

Jotta lintukosteikon arvo säilyisi, on prosessi suojelualueen perustamiseksi käynnistettävä välittömästi. Alueen kaavoituksen pohjaksi tarvitaan perusteelliset selvitykset siitä, kuinka laajan suojavyöhykkeen lintuallas tarvitsee ympärilleen. Vasta, kun suojelualue on rajattu, on mahdollista suunnitella tulevaa maankäyttöä sen ympärillä. Näin saadaan luonnon, asukkaiden ja metroaseman seudun tiiviin rakentamisen tarpeet sovitettua toisiinsa.

Lintukosteikon suojelulla on kiire, koska sitä uhkaa jo nyt esimerkiksi käynnissä oleva Suomenlahdentien jatkeen suunnittelu. Tietä suunnitellaan osittain yli 30 vuotta vanhojen kaavojen pohjalta lintuallasta viistäen, vaikka alustavassa suunnittelussa pohjoisempi linjaus on todettu helpommin rakennettavaksi ja edullisemmaksi.

Myös tuleva metrolinjaus on valittava siten, ettei se uhkaa alueen suojeluarvoja. Eteläinen tunnelivaihtoehto toisi metroaseman ja asuinrakentamista altaan välittömään läheisyyteen. Monimuotoinen suojeltu luontokohde naurulokkikolonioineen tuskin kuitenkaan voi sijaita aivan metroaseman ja asuintalojen vieressä.

Korkein hallinto-oikeus kumosi Finnoon sataman asemakaavan hyväksymistä koskevat päätökset sillä perusteella, että kaavan vaikutuksia Suomenojan linnustoon ei ollut selvitetty riittävällä tarkkuudella.

Kaupungin ei kannata montaa kertaa testata Suomenojan lintukosteikkoon vaikuttavien päätösten pitävyyttä oikeudessa. Siksi nyt on korkea aika ottaa vakavasti kansainvälisesti arvokkaan luontokohteen suojelu ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin.

Tiina Elo
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunkisuunnittelulautakunnan vpj. (vihr.)

Tiina Pursula
Kaupunginvaltuutettu
Ympäristölautakunnan pj. (vihr.)