Uuden Vermon asuinalueen suunnittelussa olemme vaatineet ns. Eko-Vermon suunnitelmien huomioimista, jotta saisimme Espooseen aidon ympäristöarvoja toteuttavan urbaanin, mutta luonnonläheisen kaupunginosan hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. (Tiina Elo)