Uutukainen tila- ja asuntojaosto hakee vielä muotoaan. Sen huomaa polveilevista keskusteluista, joita jaostossa usein käydään toimintakentän rajoista ja toimintatavoista.

Hyväksyimme jaostolle nyt työohjelman, mikä varmasti helpottaa niin valmistelijoiden kuin meidän jaoston jäsentenkin elämää. Työohjelmaan lisättiin vielä kokouksessa seuraavat tärkeät pointit:

  • Sisäilmaongelmien korjaamisen toimenpideohjelma (tilannekatsaus) (kesäkuu)
  • Kaupunkitasoiset väistötilaperiaatteet (elokuu)
  • Jaoston toimintatapojen arviointi ja evästykset syksyä varten (elokuu)
  • Kaupungin kiinteistösalkku (kokonaiskuvaan tutustuminen) (syyskuu)
  • Asunto-ohjelma (lokakuu)

Asuntopoliittisia linjauksia varten järjestetään syksyllä seminaari, jossa valmistelua päästään evästämään laajasti. Tämä on tärkeä paperi, sillä sieltä lähtevät liikkeelle niin opiskelija-asunnot kuin muukin edullinen vuokra-asuntotuotanto. Ohjelma on tarkoitus saada valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2014 aikana.

Toisena keskustelua herättäneenä asiana kuulimme selostuksen surullisenkuuluisasta Tapiolan koulusta. Tapiolan koulun korjauksesta päätettiin jo pari vuotta sitten, mutta vasta nyt ollaan pääsemässä rakennuslupavaiheeseen. Sen kynnyksellä julkiseen keskusteluun on noussut epäilyksiä siitä, saadaanko koulusta korjauksella todella terve ja turvallinen. Olikin tärkeää käydä jaostossa keskustelu siitä, onko valtuuston päätöksen jälkeen noussut esiin sellaisia seikkoja, joiden takia olisi syytä harkita koko koulun purkamista ja uudisrakennusta.

Selostuksessa vahvistettiin, että tällaisia seikkoja ei ole ilmennyt. Korjaushankkeen yhteydessä tehdään tarkkaa riskianalyysiä, jotta kaikki epäkohdat saadaan varmasti korjattua ja rakennuksen erityispiirteet viestittyä käyttäjille.

Purkamisesta käytiin jo ennen korjauspäätöstä neuvotteluja viranomaisten kanssa, ja olisi hyvin todennäköistä, että koulu ei edes saisi purkulupaa. Tämän selvittäminen kaavoitus- ja oikeusprosesseineen kestäisi luultavasti 3-6 vuotta. Sen ajan koulu seisoisi tyhjillään.

Käytännössä suuri osa koulusta rakennetaan joka tapauksessa kokonaan uusiksi. Korjattu rakennus noudattaa kuitenkin arkkitehtuuriltaan nykyistä koulua. Riskinä on se, että kustannukset kasvavat arvioidusta. Mutta terve ja turvallinen rakennuksesta tulee, se kävi vahvasti selostuksesta ilmi.

Lopuksi käsittelimme pikaisesti myös väistötila-asiaa. Koulujen väistöistä päättää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, mutta myös meidän on tietenkin syytä olla kärryillä asiasta. Tapiolan koulun osalta selvää on se, että Miestentiellä eli vanhassa Poliisiopistossa väistö ei voi enää jatkua (terveyshaittojen mahdollisuutta ko. tiloissa ei voida poissulkea).

On harmillista, että Poliisiopistosta alunperinkään tehtiin Tapiolan koulun väistötila. Seurasin tilannetta silloin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta käsin, jossa odotimme innolla todella tarpeeseen tulevaa, “ihan kohta” kyseiselle tontille käynnistyvää Aalto Village -opiskelija-asuntohanketta. Pettymys oli suuri, kun hanke viivästyi (ja viivästyy yhä). Etenkin ihmeellistä oli se, että asbestiepäilyjen (mahdettiin sitä ihan löytääkin) jälkeenkin tilat rempattiin väistöä varten. Remppa ei tainnut olla ihan riittävä.

Tuleva syksy hoidetaan parakeilla, mutta vuoden 2014 alusta lukien on tarkoitus löytää kestävämpi ratkaisu koko korjausurakan ajaksi. Samaan aikaan myös moni muu koulu odottaa väistöä, joten kyseessä on melkoinen palapeli.

Valitettavasti tämän enempää kerrottavaa ei tällä erää asiasta ole. Huoli lasten terveydestä on varmasti päällimmäisenä monen vanhemman mielessä eikä epätietoisuus tätä yhtään helpota, päinvastoin. Olenkin ehdottanut, että peruskorjausten ja väistöjen (edes alustavat) suunnitelmat, aikataulut ja muut tiedot saataisiin kootusti kaupungin verkkosivuille, jossa esimerkiksi remonttien etenemistä voisi helposti seurata. Avoimuus on tärkeää etenkin vaikeissa asioissa.

Työohjelman ja Tapiolan koulusta käydyn keskustelun lisäksi kokouksessa:

  • puollettiin korkotukilainahakemusta Lystimäen hoivakodin vuokratalohanketta varten
  • esitettiin kh:lle, että kaupunki vuokraisi asuinhuoneistoja ja palvelutiloja Kiinteistö Oy Väinöläkodilta pitkäaikaisasunnottomien ja sosiaali- ja terveystoimen tarpeisiin
  • esitettiin kh:lle hyväksyttäväksi Tilakeskus-liikelaitoksen sisäisten toimitilavuokrien laskennan päivitys
  • merkittiin tiedoksi Tilakeskus-liikelaitoksen huhtikuun kuukausiraportti.