(Länsiväylä 20.8.2008) Missä ovat suunnitelmat uusista liityntäpysäköintipaikoista sekä jo olemassa olevien paikkojen lisärakentamisesta?

Moni autoilija mielellään käyttäisi joukkoliikennevälineitä, jos parkkipaikkoja olisi riittävästi. Nyt moni jatkaa matkaa aseman ohi huomatessaan liityntäpysäköintipaikan olevan täysi! Turhaa ajoa vastentahtoisesti monelle.

Näinä energiansäästötalkoaikoina olis turvattava riittävä määrä liityntäpysäköintipaikkoja autolijoille, jotta he omalta osaltaan voisivat osallistua ilmastonsuojeluun.

On suorastaan hämmästyttävää, että paikoista päättävä taho ei ole seurannut aikaansa ja turvannut riittävästi liityntäpysäköintipaikkoja. Nyt olisi korkea aika korjata tämä epäkohta Espoon autoilijoita kohtaan.

Timo Lahtinen-Mäkelä
Vihreät