(Länsiväylä 17.10.2008) Vauras Espoo haluaa säästää sekä perusopetuksessa että toisen asteen opetuksessa.

Kuten eräs maamme eturivin politiikko toteaa: ”Sen parempaa tulevaisuudeninvestointia ei voi olla kuin pitää perusopetuksen laatu hyvänä.  Se minimoi korjaavien toimien tarvetta.”

Nyt kun ikäluokat pienenevät, vapautuvat varat tulee pitää opetuksen piirissä. Lainatakseni vielä eturivin politiikon lausumaa: ”Valtuutetuilla pitää olla takaraivossa, että kuntaan tulee tietty määrä valtionosuuksia koulutukseen. Koska meillä on selkeä tavoite, että ikäluokkien pienenemisestä koituvat säästöt ohjataan takaisin perusopetuksen vahvista miseen, niin sinne niiden pitää myös mennä.”

Olen kuullut huhuja Espoon halukkuudesta säästää tuntikehyksestä 2 %.  Tällainen halukkuus on  käsittämätöntä.  Olemme eläneet useita hyviä vuosia, eikä tällaista säästötarvetta  tosiasiassa ole olemassa. Pikemminkin kehystä pitäisi lisätä 2 %.

Espoo on säästänyt vähentämällä koulunkäyntiavustajien määrää.  Tämä säästökohdennus tuntuu kummalliselta, kun tiedetään, että erityisoppilaiden määrä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Esimerkkinä olkoon eräskin koulu, jossa on noin 10 integroitua oppilasta, mutta vain yksi avustaja, kun avustajien tarpeen pitäisi käsittääkseni olla kaksi- kolme!

Yksi suuri epäkohta on lukion 4vsk oopilaiden tuntikehyksen kerroin, joka on 0,2, kun 1-3 vsk se on 1,1.  Espoo on hiljalleen höylännyt 4vsk kertoimen 1,1 kertoimeen 0,2!

Uudella valtuustolla onkin tehtävänään näiden asioiden saattaminen paremmalle tasolle ja opiskelijoiden oppimisedellytysten parantaminen lisäämällä resursseja sekä perusopetukseen että toisen asteen opetukseeen.

Timo Lahtinen-Mäkelä 
Vihreät