(Länsiväylä 6.8.2008) Kertoisiko joku, mistä johtuu että lasten sekä nuorten henkinen hyvinvointi heikkenee koko ajan? Psyykkisistä oireista kärsivien nuorten joukko kasvaa huolestuttavasti, vaikka asian hyväksi on pyritty tekemään parannuksia. Tässä on suuri haaste hoitavalle taholle sekä ennenkaikkea päättäjille, joiden harkinnassa on resurssien oikea kohdentaminen lasten ja nuorten psyykkisten sairauksien hoitamiseen.

On syytä muistaa, että mitä aiemmin pääsee hoitoon (terapian eri muodot, osastojaksot, psykoterpia ym.) sen paremmat mahdollisuudet paranemiseen ovat.

Jos lapsi tai nuori joutuu odottamaan kohtuuttoman kauan hoitoon pääsyä, hän altistuu masennukseen, päihteiden väärinkäyttöön, häiriökäyttäytymiseen ja pahimmassa tapauksessa itsetuhoon tai toisen henkilön vahigoittamiseen. Se on kauheaa ihmiselämän haaskausta  ja suoranaista heitteillejättöä.

Nyt kunnallisvaalivuonna kaikkien ehdokkaiden olisi hyvä muistaa, että jos tulevat valituksi valtuutetuiksi tässä on eräs painopistealue seuraaville vuosille, jotta ongelma ei enää kasvaisi tästä suuremmaksi. Varoittavia esimerkkejä on jo liiaksi.

Uskon, että monet vanhemmat, joilla on psyykkisistä ongelmista kärsivä lapsi, ovat huolissaan siitä,  miten jälkikasvu saa asianmukaista hoitoa ja ennekaikkea riittävää hoitoa.

On päättäjien sekä sairaanhoitopiirin vastuulla, että resursseja kohdennetaan asianmukaisesti lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden turvaamiseksi Espoossa.

Nykyinen tilanne on kestämätön hoitoa tarvitsevien potilaiden näkökulmasta, ja olisikin jo korkea aika tarttua tähän epäkohtaan terveydenhuollossamme.

Timo Lahtinen-Mäkelä
Vihreät