Espoossa on 15 kirjastoa. Neljästä aluekeskuksesta löytyvät isot aluekirjastot. Näiden lisäksi on pienempiä lähikirjastoja melko tasaisesti eri puolilla kaupunkia.

Saunalahdessa avasi alkusyksystä ovensa Espoon ensimmäinen “kioskikirjasto”. Koulun yhteydessä toimiva vain noin sadan neliön pieni kirjasto toimii päivisin koulukirjastona ja iltaisin normaalina asukkaita palvelevana kirjastona. Koulun aula on iltaisin myös kirjaston aula. Myös Suurpeltoon on suunnitteilla vastaanvanlainen kioskikirjasto.

Olen varsin ylpeä näistä kieoskikirjastoista – ehdotin nimittäin itse vajaat kymmenen vuotta sitten että Suurpeltoon ja Saunalahteen toteutettaisiin pienet kioskikirjastot.

Espoonlahteen on suunnitteilla uusi suuri aluekirjasto. Se jäänee Espoon viimeiseksi. Sen sijaan kirjastoverkkoa voisi tulevina vuosina ja vuosikymmeninä täydentää näillä pienillä kioskikirjastoilla. Etenkin uusien tai peruskorjattavien oppilaitoksien yhteyteen voisi helposti toteuttaa pienen kirjaston. Tämä myös korostaisi koulujen asemaa alueensa kyläkeskuksina, joissa voi käydä urheilemassa, harrastamassa – tai vaikka kirjastossa.

Esimerkiksi Järvenperässä ei ole kirjastoa, ja suunnitteilla olevan Keran asuinalueen yhteydestä voisi etsiä paikan pienelle kirjastolle. Asutuksen tiivistyessä myös pohjoisemmassa Espoossa syntyy tarve uudelle kioskikirjastolle.

2010-luvun edistysaskel kirjastopalveluissa voisi olla sen ajatuksen hylkääminen, että kirjastopalveluja on vain siellä minne on rakennettu kirjastorakennuksia, ja ryhtyä palvemaan kuntalaisia siellä missä he asuvat.

Tony Hagerlund
Espoon kaupunginhallituksen jäsen (vihr)