(Helsingin Sanomat 6.1.2014) Helsingin Sanomat uutisoi (Kotimaa 30.12.2013) Uudenmaan kuntien velkamäärästä. Kunnan velan määrä ei kerro vielä kaikkea. Esimerkiksi Espoolla on velkaa runsaat tuhat euroa asukasta kohden, mutta kun huomioidaan koko konserni eli myös yhtiöt ja kuntayhtymät, summa onkin yli viisinkertainen.

Tarkasteltaessa kuntien velkamäärää tulisi huomioida myös konsernin velat. Kun velka maksetaan kuntalaisilta kerättävillä veroilla ja maksuilla, lainan ottajalla ei ole merkitystä.

Pahimmillaan voidaan tehdä virheellisiä tulkintoja, kuten ajatella, että Espoo olisi lähes velaton.

Tony Hagerlund
Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen (vihr)