(Länsiväylä 30.1.2013) Keran teollisuusalue sijaitsee likimain keskellä Espoota. Idässä sijaitseva Leppävaara on lyhyen junamatkan päässä, ja Kauniainen löytyy kymmenen minuutin reippaan kävelyn etäisyydeltä lännestä. Keran teollisuusalueelta on muuttanut suuri osa teollisesta toiminnasta muualle. Vapautuvalle alueelle on suunnitteilla uusi asuinalue.

Kera koostuu oikeastaan kolmesta osasta. Rantaradan eteläpuolella on Inex Partnersin 21 hehtaarin kokoinen logistiikkakeskus, joka vapautuu muuhun käyttöön runsaan viiden vuoden kuluttua. Radan pohjoispuolelta teollisuus on jo siirtynyt osittain muualle. Vielä pohjoisempana Vanhan Turuntien eteläpuolella on Karamalmin teollisuusalue, joka jatkanee nykyisellään vielä vuosikymmeniä.

Alueelle on suunniteltu pääosin uutta asuinrakentamista. Kerasta voi muotoutua koti 5000 – 15 000 asukkaalle, riippuen siitä kuinka tiiviis uudesta asuinalueesta halutaan.

Sijainniltaan Kera on täydellinen uudenlaiselle joukkoliikenteeseen perustuvalle kaupunginosalle. Junalla Kerasta pääsee Leppävaaraan viidessa, Espoon keskukseen kahdeksassa ja Helsingin rautatieasemalle 18 minuutissa.

Keran alue antaa toivottavasti potkua myös kaupunkiradan jatkon toteutukselle. Rantaradan varrella asutus tiivistyy jatkuvasti, ja ruuhka-ajan junavuorot ovat vuosi vuodelta täyteenahdetumpia. Tällä hetkellä rantaradan paikallisliikenteen määrää rajoittaa kaukojunaliikenne ja ratakapasiteetin vähyys.

Keran vierestä kulkee Kehä II, joten tehokkaan poikittaisliikenteen järjestäminen on helppoa. Myöhemmin Kera olisi luonteva paikka pikaratikkalinjaukselle, Kerasta voisi kulkea pikaratikkayhteystä etelään Suurpellon kautta metroradan varteen, ja pohjoiseen päin saisi nopean yhteyden Karakallioon.

Pyöräilyn kannalta Keran sijainti on keskeinen – oikeastaan koko eteläinen Espoo on puolen tunnin pyöräilymatkan päässä, eikä Helsinginkään puolelle oli kovinkaan pitkä matka. Uuden alueen kävely- ja pyräily-yhteydet on syytä toteuttaa huolella.

Espoo ryhtyy laatimaan Keran alueelle uutta osayleiskaavaa. Tavoitteeksi tulisi ottaa se ettei Kerassa asuessaan tarvitsisi autoa. Pysäköinti voitaisiin hoitaa yhteisen pysäköintiyhtiön mallin kautta, kuten esimerkiksi Leppävaarassa on tehty. Silloin parkkipaikkoja voitaisiin rakentaa vain tarpeen mukaan.

Kun niin joukkoliikenne, kävely- kuin pyöräyhteydet toteutetaan ensiluokkaisesti, Kerasta voi luoda lähes autottoman kaupunginosan. Kera on Espoon ja kenties koko pääkaupunkiseudun potentiaalisin paikka uudelle kaupunginosalle – tämä mahdollisuus kannattaa käyttää hyvin.

Tony Hagerlund
Espoon kaupunginhallituksen varajäsen (vihr)