Työllisyysasiantuntija Hanna Hukarin mukaan Espoon kaupunki voisi tarjota enemmän palkkatukipaikkoja työttömille. Koulutuksen ja työn ulkopuolelle jääneiden nuorten etsimiseen ja heidän tukemiseensa tarvitaan lisää työntekijöitä. Maahanmuuttajat ovat aktiivisia työnhaussa. Työn saantia vaikeuttaa, että koulutus puuttuu tai osaamisen tasoa on vaikea määrittää.

Kaupungin kannattaa tehdä aktiivisesti yhteistyötä yritysten kanssa työpaikkojen löytämiseksi. Espooseen kehitetäänkin uusia, myös työnantajien tarpeisiin sopivia rekrytointimalleja, joista yhtä on kokeiltu Sellon kauppakeskuksessa hyvin tuloksin.

Perustulo aktivoi työttömiä

Pia Aarrekivi on toiminut yksityisyrittäjänä yli kymmenen vuotta, perustamassaan yhdistyksessä hän on työllistänyt useita henkilöitä ja järjestänyt myös työvoimapoliittista koulutusta työttömille.

Aarrekivi on pohtinut työttömyyteen ja työllistämiseen liittyviä ongelmia. “Ei ole kysymys pelkästään työn puutteesta, vaan myös kannustinloukuista, jossa sosiaalietuuksia saavan ei kannata mennä töihin.” Yhtenä mahdollisuutena saada työttömät töihin ja lisää työtä Espooseen, Aarrekivi näkee perustulon toteuttamisen ja pienyrittäjyyden kannustaminen.

Perustulossa keskeistä on, että työn vastaanottaminen – myös pätkätöiden ja osa-aikaisten töiden – olisi kannattavaa kaikissa tilanteissa. Perustulon ja aktiivisen osallistumisen kautta kannustetaan parantamaan omaa osaamista, mikä vahvistaa mahdollisuuksia saada työtä. Elintaso kohenee ja elämän laatu paranee.

Aarrekivi uskoo osallistumisen, vaikka työpajatoimintaan tai vapaaehtoistyöhön luovan sosiaalisuutta ja auttavan syrjään vetäytynyttä ulos kuorestaan. Ryhmässä toimiminen vahvistaa itsetuntoa ja antaa rohkeutta hakeutua työn pariin – ja koulutukseen. Työttömän, jolla on koulutusta tai ammattitaitoa kannattaa miettiä itsensä työllistämistä. Yrittäminen on hyvä vaihtoehto päästä kiinni takaisin työelämään.

Yrittämisen aloittaminen helpommaksi

Samoilla linjoilla on liiketoimintajohtaja Antti Brunni, joka on pitkän työuransa aikana tehnyt yhteistyötä kuntien yrityspalvelun ja kehitysyhtiöiden kanssa. Hän tietää, miten vaikeaa yrityksen aloittaminen voi olla. “Yrityksen perustamisen byrokratiaa pitää yksinkertaistaa ja tukia monipuolistaa. Starttiraha nykyisessä muodossaan ei välttämättä riitä. Aloittaminen pitää tehdä helpommaksi”, Brunni toteaa.

Espoossa – kuten muissakin kaupungeissa toimii yrityspalvelu, jonka keskeinen tehtävä on tukea yrittäjäksi aikovaa, oli se sitten työttömyyden tai koulutuksen kautta tapahtuvaa yrittäjyyttä. Apua saa mm. toimintasuunnitelman teossa, rahoituksessa, asiakkaiden hankinnassa ja laskutuksessa. “Kaupunki voisi myös järjestää edullista työtilaa”, Brunni ehdottaa.

“Miten kaupunki sitten tavoittaa yksinyrittäjän ja miten yrittäjä tavoittaa kaupungin palvelut? Voisiko apu olla saatavissa yhden luukun periaatteella palvelupisteissä ja verkossa”, Brunni toteaa.

Pienen yrityksen ongelmana on usein lisä työntekijän palkkaaminen. Yksin voi pärjätä hyvin, mutta ei ole varaa toiseen työntekijään; työllistämistuki voisi tuoda avun tilanteeseen.

Espoossa lukuisia menestystarinoita

Espoossa on useita yrityskeskittymiä, joiden suojissa toimii lukuisia innovatiivisia start up -yrityksiä. Työ on muuttunut yhä enemmän digitaalisella välineellä tehtäväksi. Pienet innovatiiviset start up -yritykset ovat luoneet menestystarinoita ja niiden on ollut helppo saada toiminnalleen riskirahoitusta.

Juttu on julkaistu Espoon Vihreiden kuntavaalilehdessä 2017 ”Vihreä Espoo”, toimittaja Kirre Talviranta. Kuvat Matti Rajala. Koko lehti luettavissa täällä