Uudenmaan ja Espoon Vihreät hakee kokoaikaista vaalityöntekijää / toiminnanjohtajan sijaista määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.3.2018-30.6.2019 tai sopimuksen mukaan. Määräaikaisuuden peruste on sijaisuus ja työn projektiluontoisuus. Työnantajana toimii Vihreä liitto r.p.
 
Työn kuvaus: Työntekijän tehtäviin kuuluu elokuun loppuun 2018 asti Espoon vihreiden toiminnanjohtajan sijaisuus, ja tämän jälkeen Uudenmaan vihreiden maakunta-, eduskunta- ja eurovaalityöntekijän tehtävät.
 
Työaika on 37,5 tuntia viikossa. Palkkauksessa noudatetaan vihreiden palkkaluokkaa V1 eli palkka on 2514,43 euroa kuukaudessa.
 
Hakuaika on 14.-28.2.2018. Suoritamme haastatteluja jo hakuaikana sekä 1.3. joten haethan ajoissa!
Toivomme sinulta kokemusta järjestötoiminnasta, paineensietokykyä sekä kykyä hahmottaa ja organisoida suuria kokonaisuuksia. Työssä onnistuminen edellyttää lisäksi sujuvaa suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, sosiaalisen median tuntemusta sekä tietoteknistä osaamista.
 
Arvostamme innostunutta asennetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä vihreän aatteen, toiminnan ja politiikan tuntemusta. Lisäksi kuntapolitiikan tuntemus, kampanjakokemus, kielitaito ja soveltuvat opinnot katsotaan eduksi. Työskentely vaatii oma-aloitteisuutta sekä joustavuutta työajoissa. Työhön kuuluu myös ilta- ja viikonlopputöitä.
 
Tarkemmat tehtäväkuvaukset:
 
Espoon Vihreissä toiminnanjohtajan sijainen vastaa Espoon vihreiden järjestötoiminnasta, taloudesta ja vaalikampanjoista. Toiminnanjohtajan tehtävänä on tukea paikallisjärjestöjen ja Espoon vihreän valtuustoryhmän toimintaa sekä toimia valtuustoryhmän ja Espoon Vihreiden hallituksen sihteerinä. Lisäksi työhön kuuluu yhteistyötä muiden vihreiden järjestöjen ja puoluetoimiston kanssa sekä muita erikseen sovittavia tehtäviä.
 
Käytännön työnohjaajana toimii Espoon Vihreiden puheenjohtaja Antti Brunni.
 
Uudenmaan Vihreiden vaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluu maakunta-, eduskunta- ja eurovaalikiertueiden järjestelyihin ja toteutukseen osallistuminen, piirin vaalityöryhmän sihteerin tehtävät, vaalitapahtumien ja tilaisuuksien organisointi, piirin alueen ehdokkaiden ja piirin jäsenyhdistysten tukeminen vaalityössä. Tehtävään kuuluu myös toiminnanjohtajan avustaminen muissa piirin toimintaan liittyvissä tehtävissä. Lisäksi työhön kuuluvat muut piirihallituksen määräämät tehtävät.
 
Käytännön työnohjaajana toimii Uudenmaan Vihreiden toiminnanjohtaja Tuomas Green.
 
Hakemukset tulee toimittaa 28.2.2018 klo 23.59 mennessä osoitteeseen uudenmaan.vihreat@vihreat.fi otsikolla Vaalityöntekijä. Liitä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo viestin liitteiksi pdf-muodossa. Nimeä tiedostot seuraavalla tavalla: SukunimiEtunimi_ansioluettelo.pdf, SukunimiEtunimi_hakemus.pdf. Osa hakijoista kutsutaan Helsingin puoluetoimistolla pidettäviin työhaastatteluihin.
 
Lisätietoja:
 
Uudenmaan Vihreiden toiminnanjohtaja Tuomas Green
 
tuomas.green[at]vihreat.fi
 
045-1242 818