Vihreät saavuttivat viime kunnallisvaaleissa Espoon toiseksi suurimman puolueen aseman. Sillä mandaatilla olemme viimeisen kahden vuoden ajan ajaneet vahvasti Espoon ilmastopolitiikan terävöittämistä. Nyt työmme alkaa kantaa hedelmää!

Eilisessä kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa käsittelimme kaupunkisuunnittelukeskuksen kuluvan vuoden tulostavoitteita. Ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijyyttä tavoitellaan mm. ottamalla käyttöön ilmasto- ja energiavaikutusten arviointityökaluja, lisäämällä uusiutuvan energian käyttöastetta ja koordinoimalla ilmasto- ja energiatyö kaupunkitasoisesti. Vihdoinkin ilmastonmuutoksen torjunta otetaan Espoossa vakavasti.

On tärkeää, että ilmastonmuutoksen torjunta otetaan koko kaupungin ja kaikkien yksiköiden yhteiseksi asiaksi.  On aivan olennaista, että mm. tilakeskuksen, kaupunkisuunnittelun ja ympäristökeskuksen väki tekee tiivistä yhteistyötä parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.

Kaupunkisuunnittelussa energiatehokkuutta edistetään jo monilla kaava-alueilla. Holmanpuisto II:sta on tehty energiatehokkuustarkastelu, Kalajärvenkallioiden alueella selvitetään uusiutuvien energiavaihtoehtojen potentiaaleja ja Lommilasta halutaan hiilineutraali kauppakeskus. Jousenpuiston metroaseman ympäristöstä puolestaan tehdään kokonaisenergiatasetarkastelu, jossa tutkitaan mm. aurinkoenergian hyödyntämistä sekä mahdollisuutta ottaa energiaa talteen jätevedestä.

Suurin osa energiankulutuksesta tulee asumisesta ja liikenteestä. Siksi kaavoituksella on aivan olennainen merkitys sille, miten paljon energiaa tarvitaan tulevaisuudessa. Tehdäänkö tiiviitä kaupunkeja ja kyliä, joissa on hyvät palvelut ja toimiva joukkoliikenne, vai ripotellaanko asutus pitkin peltoja ja metsiä. Kaavalla voidaan ohjata myös esimerkiksi energiatehokkaisiin alueellisiin lämmitysjärjestelmiin.

Energiatehokkuuteen on ohjattava myös lainsäädännön keinoin. Tarvitsemme vahvan Vihreän  eduskuntaryhmän varmistamaan, että Suomi jatkaa kunnianhimoista ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Vihreät on omassa Vihreän kasvun mallissa osoittanut, että Suomen nykyinen sähkön tarve, sähkön tarpeen ripeäkin lisääntyminen sekä sähkön tuotannon laskennallinen omavaraisuus voidaan tyydyttää ilman yhtäkään uutta ydinvoimalaa.

Suomeen tarvitaan ilmastolaki, joka takaa jatkuvat investoinnit energiatehokkuuteen, uusiutuviin energiamuotoihin ja vihreään teknologiaan.

Äänestäthän sunnuntaina kestävän energiapolitiikan puolesta antamalla äänesi Vihreille!