Korona on vaikuttanut erityisen haitallisesti lapsiin ja nuoriin. Huolehditaan ettei yksikään nuori syrjäydy, sekä varmistetaan riittävä tuki ja palvelut nuorille. Olemme molemmat työskennelleet työttömien tai syrjäytyneiden nuorten kanssa Espoossa ja nähneet, miten hajanaisia ja hankalasti saavutettavia palvelut ovat.

Nuorisotyöttömyys oli Espoossa vähenemässä ennen koronaa. Nyt rajoitustoimenpiteet ovat pahentaneet tilannetta merkittävästi. Nuoret on suljettu koteihinsa etäopiskeluun ja nuoria tyypillisesti työllistävät alat, kuten palveluala, ovat kriisissä. Sosiaaliset suhteet ovat minimissään ja monet opintojen tai töiden kautta opittavat perustaidot jäävät oppimatta. Yhä useampi nuori jää kotiin, päätyy työelämän ulkopuolelle ja mielenterveysongelmat lisääntyvät. Olemme nähneet, miten vaikea on päästä takaisin työelämään kun on kerran ajautunut siitä syrjään.

Mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta saisimme nuoria tuettua? Tärkeintä on avun saaminen heti ja kohdennetusti. Nuoren tulee saada apua pian, sieltä mistä se hänelle on luontevaa. Luukulta toiselle juoksuttaminen aiheuttaa sen, että apua ei jaksa hakea. Mielenterveyspalveluiden jonot ovat pitkät, ja pysyvää hoitosuhdetta on vaikea saada. Ketään ei saisi käännyttää pois, sillä kun apua uskalletaan pyytää, on tilanne jo pitkällä.

Espoon Ohjaamotalo on hyvä esimerkki siitä, miten tehokasta on järjestää palvelut saman katon alle. Nyt tarvitsemme kuitenkin entistä vahvemmin myös sosiaalityötä sekä mielenterveyspalveluita nuorten avuksi. Sosiaalityön ammattilaiset tunnistavat syrjäytymisen, ja pystyvät ottamaan kokonaistilanteen haltuun. Yhteys toimiviin mielenterveyspalveluihin tukee mielenterveyttä ja madaltaa kynnystä hakea apua.

Tämä kaikki vaatii lisää resursseja koronan jälkeiseen aikaan. Lisätään ammattilaisten ja palveluiden määrää, jotta yksikään nuori ei nyt putoa. Syrjäytyneen sukupolven hinta olisi inhimillisesti ja taloudellisesti kestämätön.

Hanna Hukari ja Anna Hästö

Blogi on Espoon Vihreiden vaaliblogien sarjaa.
Kirjoittajat ovat ehdolla Vihreiden listalta huhtikuun 2021 kuntavaaleissa.