Vihreässä Espoossa ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen ovat osa kaikkea kaupungin toimintaa. Ilmastotoimet ja niihin budjetoidut eurot näkyvät selkeästi talousarviossa niin, että jokaisen on helppo seurata toimien etenemistä.

Yhteinen tavoite kannustaa yhteisiin ponnisteluihin sen saavuttamiseksi. Saamme asukkaat mukaan, kun arjen ilmastovalinnat ja niihin vaikuttaminen tehdään helpoksi.

Parhaimmillaan ilmastotoimet parantavat ihmisten arkea, kun joukkoliikennettä parannetaan, energiantuotanto puhdistetaan ja lähiluontoa suojellaan. Kuulemalla ja osallistamalla asukkaita ilmastotoimien suunnittelussa, voidaan innostaa ja sitouttaa yhä useampi mukaan.

Tarvitsemme aktiivista viestintää ja uusia osallistumisen muotoja. Ympäristöministeriö kutsui koolle kansalaisraadin arvioimaan kuinka reiluja ja tehokkaita Suomen toimet ilmastopäästöjen vähentämiseksi ovat. Myös Espoo voisi kutsua koolle asukasraadin arvioimaan ja ideoimaan kaupungin päästövähennystoimia.

On tärkeää, että kuulemme myös heitä, joiden ääni ei yleensä kuulu. Erityisesti on kuunneltava nuoria, jotka elävät tämän päivän ratkaisujen kanssa pitkälle tulevaisuuteen. Ottamalla nuoret mukaan, edistämme heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ja kykyjään johtaa systeemistä muutosta.

Hollantilaiskaupunki Arnhem varautuu ilmastonmuutokseen tukemalla asukkaiden omia projekteja. Kunta voi rahoittaa esimerkiksi viherkaton rakentamista tai sitä, että asukkaat viherryttävät omaa puutarhaansa ja lähinaapurustoa. Tämä sopisi hyvin osallistuvan budjetoinnin teemaksi!

Vastaavasti Lahden kaupungissa on kokeiltu henkilökohtaista hiilibudjettia, joka antaa ihmisille mahdollisuuden hyötyä päästöjensä vähentämisestä. Jokainen käyttäjä saa viikoittaisen mobiilisovelluksella toimivan päästöbudjetin. Jos käyttäjä ei kuluta budjettiaan hän saa hyvityksiä. Hyvityksinä saa alennuksia esimerkiksi kuluttajapalveluissa.

Hyviä esimerkkejä kannattaa hyödyntää myös Espoossa. Näin ilmastotoimista voidaan tehdä helppoja ja innostavia kaikille asukkaille.

Tiina Elo ja Auli Elolahti

Blogi on Espoon Vihreiden vaaliblogien sarjaa.
Kirjoittajat ovat ehdolla Vihreiden listalta kesäkuun 2021 kuntavaaleissa.