Olemme keskellä suurta yhteiskunnallista murrosta, kun valtiot kautta maailman pyrkivät hiilineutraaleiksi. Espoossa meillä on erinomainen mahdollisuus tehdä kestävän elämäntavan opettamisesta ja kokemisesta koko elämän mittainen kokonaisvaltainen oppimispolku.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tuoreessa koulutuspoliittisessa selonteossa korostetaan ekososiaalista sivistystä, systeemistä näkökulmaa ja tulevaisuuslukutaitoa. Kestävän kehityksen osaaminen ei synny erillisissä oppiaineissa, vaan vaatii vuorovaikutusta eri alojen opettajien ja opiskelijoiden välillä.

Olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä kestävän tulevaisuuden eteen niin lukiossa kuin yliopistossa monitieteisen ilmasto-opetuksen parissa Climate University -hankkeessa. Työssämme olemme nähneet opiskelijoiden tarpeen kestävyysaiheiden käsittelyyn. Kurssit vastaavat nuorten laajasti kokemaan ilmastoahdistukseen: opiskelijat kertovat lähes poikkeuksetta kurssien auttaneen voimaantumaan ilmastonmuutoksen hillintään.

Espoo on ottanut vahvasti kestävän kehityksen edistämisen kaupungin strategiaan. Syksystä 2021 alkaen kaikille Espoon lukiolaisille on tarjolla Kestävä tulevaisuus -opintojakso. Lukiolaiset oppivat kestävästä elämäntavasta, saavat itse toteuttaa kestävän kehityksen projektin sekä oppivat systeemisen ajattelun perusteita. Otaniemen lukiossa on pilotoitu Lukiolaisen Ilmasto.nyt -opintojaksoa.

Kasvatus- ja opetusalan Vihreä lippu -ohjelma, johon Espoossa kuuluu 13 koulua ja 8 päiväkotia, on erinomainen esimerkki käytännön kestävyyskasvatuksesta. Tutkimusten mukaan lapsuuden ja nuoruuden luontokokemukset ovat luontosuhteen kehittymiselle hyvin merkityksellisiä.

Pidämme tärkeänä, että ilmasto- ja kestävyysopinnot sisällytetään myös ammattikoulujen koulutuspolkuun.

Kaupunki voi päätöksillään ohjata oppilaitostensa opetustarjontaa ja järjestää opettajille täydennyskoulutusta. Koulutuksella luomme edellytykset kaikkien osallistamiseen kestävyysmuutokseen.

Aki Saariaho ja Sanna-Liisa Sihto-Nissilä

Blogi on Espoon Vihreiden vaaliblogien sarjaa.
Kirjoittajat ovat ehdolla Vihreiden listalta kesäkuun 2021 kuntavaaleissa.