Suurin osa nuorista voi hyvin, mutta osalla ongelmat ovat käyneet yhä haastavammiksi. Tarvitsemme riittävästi resursseja korjaaviin toimiin sekä uusien keinojen etsimistä ennaltaehkäisevään työhön. Nuorisotyöntekijöiden määrä on Espoossa jo aikaa sitten tippunut kaupungin kasvun vauhdista, vaikka Vihreät saivatkin budjettineuvotteluissa lisättyä yhden liikkuvan nuorisotyön yksikön.

Helsingissä on tämän vuoden aikana lisätty nuoriso-ohjaajien läsnäoloa kouluissa ja näin saatu kouluille lisää kuuntelevia, läsnäolevia ja turvallisia aikuisia. Myös Espoossa tarvitsemme lisäpanostusta koulunuorisotyöhön. Koulun opiskeluhuoltoa tarvitsevien määrä on lisääntynyt ja samaan aikaan esimerkiksi koulupsykologeja on ollut vaikea saada rekrytoitua avoimiin virkoihin. Myös koulukuraattoreiden käytössä oleva aika oppilasta kohden on riittämätön. Koulunuorisotyötä lisäämällä ja toimivalla moniammatillisella yhteistyöllä opiskeluhuollossa voidaan lisätä koko koulun hyvinvointia.

Nuorisotyöntekijöiden läsnäoloa lisäämällä voidaan tarjota tukea erityisesti koulun vapaamuotoisiin tilanteisiin, kuten välitunneille sekä koulun yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Nuorisotyöntekijät voivat tuoda kouluun ryhmänohjaamisen ja vuorovaikutustaitojen edistämisen osaamistaan. Näillä keinoin lisätään mahdollisuuksia matalan kynnyksen keskustelutukeen, voidaan huomata ja tukea niitä nuoria, joiden on haastavaa liittyä ryhmään kouluyhteisössä sekä saada uusia tapoja puuttua koulukiusaamiseen ilmiönä.

Matalan kynnyksen palveluita lisäämällä mm. kuraattorit ja -psykologit voivat käyttää enemmän aikaansa tilanteisiin, jossa heidän ammattiosaamistaan välttämättä tarvitaan ja haasteisiin saadaan tukea aiemmin. Lisäaikuiset vapauttavat myös opettajien työaikaa heidän päävastuuseensa eli opettamiseen. On edullisempaa tukea ehjää lapsuutta ja nuoruutta, kuin korjata myöhemmin rikkinäisiä aikuisia.

Laura Malme ja Inka Hopsu

Blogi on Espoon Vihreiden vaaliblogien sarjaa.
Kirjoittajat ovat ehdolla Vihreiden listalta kesäkuun 2021 kuntavaaleissa.