Liikunta on tärkeä keino edistää terveyttä, henkistä hyvinvointia sekä sosiaalisia taitoja. Vain harva nuori liikkuu säännöllisesti ja liikunnan määrä laskee etenkin peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä.

Urheiluseuroilla on keskeinen merkitys lasten ja nuorten liikunnassa, mutta myös kaupunki ja koulut ovat tärkeitä liikuntaharrastusten mahdollistajia. Urheiluseurojen rooli liikunnassa näyttää vähenevän iän myötä. LIITU 2020 -tutkimuksessa urheiluseuraharrastuksen oli lopettanut lähes puolet 16–20-vuotiaista nuorista. Yleisin lopettamisen syy oli kyllästyminen lajiin sekä mm. se, että ei viihtynyt harjoitusryhmässä tai toiminta ei ollut tarpeeksi hauskaa. Kun harrastukset eivät enää innosta nuoret eivät enää saa liikunnan ja erityisesti mielekkäässä ryhmässä liikkumisen monia hyötyjä. Vaikka moni lopettaa liikuntaharrastuksen, osoittavat tutkimukset, että nuoret ovat silti halukkaita liikkumaan. Uudelleen urheiluseurassa harrastamista oli harkinnut lukiolaisista 77 prosenttia. Useimmiten liikunta halutaan aloittaa uudelleen harrastus- tai kokeilumielessä.

Koulupäivien jälkeen pidettävät maksuttomat liikuntatunnit mahdollistavat liikunnan harrastamisen matalalla kynnyksellä ja ilman suorituspaineita. Esimerkiksi liikuntakerhot tuovat myös mahdollisuuden kokeilla eri lajeja. Espoossa onkin tarjottu maksutonta harrastustoimintaa kaikille yläkoululaisille keskiviikkoisin sekä kokeiltu mallia myös alakouluissa. Maksuttomat harrastukset tulee laajentaa myös toisen asteen opiskelijoille sekä tarjota oppilaille mahdollisuus vaikuttaa liikuntatarjontaan. Maksuttoman liikuntaharrastuksen tarjoaminen kaikille oppivelvollisuuden asteille olisi niin kansanterveydellinen kuin tasa-arvoa edistävä teko.

Lauri Voutilainen ja Auli Elolahti

Blogi on Espoon Vihreiden vaaliblogien sarjaa.
Kirjoittajat ovat ehdolla Vihreiden listalta kesäkuun 2021 kuntavaaleissa.