Suomen tuore kiertotalousohjelma on viritetty vuoteen 2035. Ohjelma linjaa taloudelle uutta perustaa, jotta tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin. Ohjelman mukaan ilman kiertotaloutta Suomen on vaikea olla hiilineutraali vuonna 2035. Espoon tavoite on olla hiilineutraali jo vuonna 2030.

Kiertotaloudessa materiaalien ja tuotteiden käyttöikää jatketaan huoltamalla ja korjaamalla. Elinkaarensa loppupäässä materiaalit siirtyvät kierrätykseen. Kiertotaloutta ovat niin vessapaperirullasta askarrellut kiikarit, kuin jätemuovin hyödyntäminen teollisuuden raaka-aineena – ja kaikki siltä väliltä. Raaka-aineista säästävät ratkaisut ovat arvokkaita. Niiden käyttöönotosta hyötyvät ilmasto, luonto, ihmiset ja talous kaikilla tasoilla.

Espoo aloitti vahvasti etenemisen kohti vuoden 2030 tavoitetta vähähiilisillä joukkoliikenne- ja energiaratkaisuilla sekä kaavoittamalla alueita kiertotalouskeskuksille. Esimerkiksi Kerassa ja Kiviruukissa keskukset tulevat kokoamaan kiertotalouden osaajia ja yrityksiä verkostoon, ja siten edistämään työllisyyttä ja virittämään kierrätysmateriaaleja hyödyntäviä markkinoita.

Rakennusalaa kehitetään vähähiiliseksi ja tällä on merkitystä voimakkaasti rakentavassa Espoossa. Ala vastaa siitä, käytetäänkö kiertotalousratkaisuja alumiinin, teräksen, sementin ja muovin arvoketjuissa, joista nyt aiheutuu merkittäviä CO2-päästöjä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Tavoitteeseen päästäkseen Espoon on vauhditettava kiertotalousratkaisujen käyttöönottoa mm.
1) tukemalla start -up vaiheessa olevia kiertotalousratkaisuihin sitoutuneita yrityksiä;
2) edellyttämällä hankintamenettelyssä palveluilta ja tuotteilta esim tiettyä kierrätysmateriaalien käyttöosuutta; ja
3) aloittamalla luonnonvarojen säästämistä koskevan vapaaehtoisen (green deal) sopimuksen valmistelu.

Vuosi 2030 on kahden valtuustokauden päässä!

Marika Paavilainen & Jari Stenius

Blogi on aloittaa Espoon Vihreiden vaaliblogien sarjan.
Kirjoittajat ovat ehdolla Vihreiden listalta huhtikuun 2021 kuntavaaleissa.