Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten merkitys eri-ikäisten espoolaisten terveydelle ja hyvinvoinnille tulee tehdä näkyvämmäksi ja nostaa se rohkeasti keskusteluun.

Sosiaali- ja terveystoimi on Espoon kaupungin suurin toimiala. Henkilöstöä löytyy mm. terveysasemilta, neuvoloista, kotihoidosta, perhetyöstä ja aikuisten sosiaalityöstä. Eli palveluista, jotka koskettavat koko ihmisen elinkaarta, ja vaikuttavat terveyteen, hyvinvointiin, asumiseen ja toimeentuloon.

Sote-palveluissa tehdään monessa paikassa hyvin vaativaa potilas- ja asiakastyötä, joka edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta ja erikoisosaamista. Työtä ohjaavat mm. lainsäädäntö, ammattietiikka, toimialakohtaiset ohjeistukset ja ammatilliset kelpoisuusvaatimukset.

Ammattiryhmistä esimerkiksi sosionomit ja sairaanhoitajat ovat korkeasti koulutettuja moniosaajia, joiden työtä ei ilman alan koulutusta voi tehdä. Sosionomi voi toimia vaativissa työtehtävissä, viranomaispäätöksistä vastaten. Sairaanhoitaja on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka osallistuu potilaan hoitoon hoitotyön asiantuntijana.

Meidän täytyykin puhua enemmän työn arvostuksen lisäämisestä, henkilöstön riittävyydestä, kunta-alan eläköitymisistä ja alan vaihtajista. Tehdään konkreettisia toimenpiteitä sen eteen, että meillä on tulevaisuudessakin sekä sosiaali- että terveydenhuollon koulutettua työvoimaa. Näitä toimia ovat esim. palkan ja palkitsemisen kehittäminen, resurssien optimaalinen käyttö, työolosuhteisiin panostaminen ja hyvä johtamiskulttuuri. Kaikki hyviä keinoja alan pito- ja vetovoimaisuuden ylläpitämiseksi.

Henkilöstön sitouttaminen on tärkeää, sillä meillä on hoidettavana koronakriisin hoito- ja palveluvelkaa. Myös sote-uudistus on toteutuessaan iso ponnistus ydintoiminnan päälle.

Sote-alalla tehdään työtä ennen kaikkea ammattitaidolla, kokemuksella ja myös suurella sydämellä. Puhutaan näistä osaajista rautaisina alan ammattilaisina ja arvostetaan heidän tekemää työtä.

Hanna Hukari ja Anu Rasinsalo

Blogi on Espoon Vihreiden vaaliblogien sarjaa.
Kirjoittajat ovat ehdolla Vihreiden listalta kesäkuun 2021 kuntavaaleissa.