Hukkuuko asiakas virkakoneiston pyörteisiin?

Monella sosiaali- ja terveyspalveluita käyttäneellä asiakkaalla on varmasti kokemusta siitä, miten vaikeaa joskus tiedonkulku eri viranomaisten ja ammattilaisten välillä voi olla. Samoja asioita joutuu kertomaan uudestaan monelle eri ammattilaiselle, kun tieto ei ole siirtynyt valmiiksi heidän välillään.

Sama ilmiö toistuu toisinaan myös työntekijöiden vaihdoksien myötä, jolloin asiakas joutuu kertomaan uudelle työntekijälle samat asiat aina uudelleen. Tämä ei ole asiakkaan kohtaamisen eikä työntekijän työn sujumisen, tai toisaalta palvelun laadun takaamisen kannalta tarkoituksenmukaista.

On selvää, että yhteistyön tekeminen eri ammattilaisten välillä vaatii sekä aikaa että panostamista, mutta lopulta se antaa enemmän kuin ottaa.

Hyvä yhteistyö eri ammattiryhmien välillä vaatii organisaatiolta tahtoa, ja toisaalta johtamiselta kykyä luoda työnteon puitteet sellaiseksi, että se sallii rajat ylittävän yhteistyön. Liian usein moniammatillinen yhteistyö kariutuu siihen, että työntekijöitä ohjataan toimimaan vain oman ammattiosaamisensa sisällä. Mikäli osaaminen ei vastaa asiakkaan tarpeita on mahdollista, että työntekijää ohjataan siirtämään asiakas jälleen kerran uudelle vastaanottajalle.

Nyt valmisteilla olevalla sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksella pyritään tarttumaan nykyistä tehokkaammin asiakkaan ohjautuvuuteen ja ennen kaikkea moniammatillisen työntekokulttuurin vahvistamiseen.

On selvää, että palvelurakenteiden ja palveluketjujen kokonaisvaltainen muuttaminen ei ole helppo tehtävä ja vaatii onnistuakseen paljon. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että sote-palvelut ovat olemassa ennen kaikkea asiakasta varten ja niiden tulee taipua toimimaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti myös silloin, kun kaikki elämässä ei suju oppikirjan mukaan.

Asiakkaista pidetään parhaiten huolta yhdessä.

 

Hanna Hukari ja Noora Koponen

Blogi on Espoon Vihreiden vaaliblogien sarjaa.
Kirjoittajat ovat ehdolla Vihreiden listalta kesäkuun 2021 kuntavaaleissa.