Espoossa kaukolämmön tuotanto perustuu nyt kivihiileen, maakaasuun, lämpöpumppuihin ja biopolttoaineisiin. Kivihiilen poltto lopetetaan muutaman vuoden sisään ja lämmöntarvetta tullaan paikkaamaan bioenergialla. Nyt bioenergiaa pidetään hiilineutraalina, mutta sitä se ei varsinaisesti ole. Miltä Espoon hiilineutraalius näyttää, kun puun poltolle tulevaisuudessa lasketaankin päästö?

Ydinenergia tuottaa lämpöä vähäpäästöisesti. Maailmalla on ollut viitisenkymmentä ydinreaktoria jotka ovat sähköntuotannon ohella tuottaneet lämpöä läheisille kylille. Tutkimusreaktoreita on lähellä asutusta, esimerkiksi Otaniemessä on ollut TRIGA-reaktori. Nyt ydinvoimaloiden kehityksessä ollaan panostamassa pienreaktoreihin, jotka soveltuvat paikalliseen lämmöntuotantoon.

Kaukolämpö pienreaktoreilla on puhuttanut erityisesti helsinkiläisiä. Vaikka Helsingissä olisikin suurempi tarve ydinkaukolämmölle, ei ydinlaitos olisi vain helsinkiläisten asia. Ydinlaitoksen hyväksyminen olisi alueellinen kysymys johon vaadittaisiin myös espoolaisten puolto. Kun pienreaktori olisi joka tapauksessa yhteinen asia, voisimme myös hyötyä siitä kehittämällä kaupunkien välistä yhteistyötä kaukolämmön tuotannossa.

Mahdollisuus ottaa käyttöön pienreaktori ei välttämättä ole tämän vaalikauden asia, mutta on tärkeää että se jo huomioidaan kaavoituksessa. Potentiaalisia alueita voidaan kehittää siihen suuntaan, että pienreaktori voidaan kaavoittaa joko Helsinkiin tai Espooseen.

Myös teollisuuden päästöjä vähennetään ja polttovapaa lämpö houkuttelee parhaimmillaan Espooseen uutta ja puhtaampaa teollisuutta ja työpaikkoja. Teollisuuslämmön ja -sähkön paikalliseen tuottamiseen soveltuvia pienreaktoreita kehitetään paraikaa. Tässä olisi mahdollisuus innovatiiviselle kaupungille tarjota mahdollisuutta kehittää vähäpäästöistä teollisuutta.

Ydinenergian käyttö vaatii yleisen hyväksynnän, ja yhteiskunnallisen keskustelun aika ydinkaukolämmöstä on nyt.

Peppi Seppälä ja Ville Tulkki

Peppi Seppälä on Vihreiden nuorten puheenjohtaja ja energia-asiantuntija, ja Ville Tulkki ydinenergiatutkija. Blogi on Espoon Vihreiden vaaliblogien sarjaa. Kirjoittajat ovat ehdolla Vihreiden listalta kesäkuun 2021 kuntavaaleissa.