Vuodenvaihteen molemmin puolin on Espoossa käyty tiukkaa vääntöä kaavoituksen ilmastovaikutuksista. Erityisesti tapetilla ovat olleet Turunväylän takamaille Ämmässuon kupeeseen suunniteltu Histan asuinalue sekä Lommilaan niin ikään Turunväylän varteen kaavailtu kauppakeskus.Histan osalta annoimme lausunnon alueen kaavoituksesta ympäristölautakunnan helmikuun kokouksessa. Lausunnossa todetaan,